Меню

Държавата започва кампания по изкупуване на частни гори

01.10.2019 г.
64688
От днес, 1 октомври стартира прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица, съобщи Земеделското министерство. Подобна кампания се проведе и през 2016 г., когато бяха договорени сделки за закупуване на 126 имота с обща площ 1029 дка, на стойност от близо 600 хиляди лева.

Максималната обща площ на поземлените имоти, предлагани от един и същ собственик за закупуване не трябва да надхвърля 50 дка в рамките на една процедура.

"Предишната кампания имаше голям интерес, тъй като тя е насочена към дребните собственици на гори, които имат проблеми със стопанисването им. Тази година отново започваме прием и той е от 1 октомври до 15 януари. Преференция ще имат териториите, които граничат с държавна горска територия от една страна, както и имотите, които са гори с по-специални функции - вододайни зони, защитени територии и др.", обясни пред БНР Дамян Дамянов, директор на Югозападното държавно предприятие в Благоевград. 

Предвиденият бюджет за изкупуване на частни гори е над 1 млн. лв. “Ние ги изкупуваме със средства от нашата стопанска дейност. Изплащането ще бъде през 2020 година. Точната сума ще бъде заложена във финансовия план за следващата година на всяко предприятие”, уточни Дамян Дамянов.

През 2016 г. средната изкупна цена е била 580 лв./дка, като през тази кампания тя няма да е по-ниска от предходния период, посочи експертът.

Изкупуването ще се извършва от 6-те държавни горски предприятия. Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици. Заявления ще могат да се подават до 15 януари 2020 г., след което ще бъде извършено оценяване. Одобрените предложения ще бъдат придвижени за закупуване на следващ етап.

Държавните горски предприятия няма да закупуват поземлени имоти в горски територии, които са собственост на общини, юридически организации и сдружения.

Предвидено е да отпадне изискването за представяне на таксационни описания на подотделите, включени в предлаганите от заявителите имоти. С цел намаляване на административната тежест, тази информация ще се изисква по служебен път от съответното държавното горско или държавното ловно стопанство, в чийто обхват попада предлагания за продажба имот. За улеснение на заявителите, ценовото предложение се предлага да бъде по образец.
Тук може да видите правилата за закупуване на горски територии.

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg    
 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Правила за закупуване на гори от ДГП - 2019 г. 4 KB (doc) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА