Меню

ДФЗ-РА на България и Хърватия обменят опит в борбата с измамите в агросектора

13.11.2019 г.
71499
Разплащателните агенции на България и Хърватска подготвят съвместно споразумение за сътрудничество за противодействие на измамите. Това бе решено по време на  тридневен семинар, организиран със съдействието на дирекция АФКОС-МВР в Хърватска. Целта на споразумението е да се обезпечи правилното разходване на средствата за европейските земеделски фондове и да се усъвършенстват системите за контрол, съобщи изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев, цитиран от пресцентъра на ДФЗ. Партньорството между двете разплащателни агенции започна през миналата година, когато домакин на първата среща беше ДФЗ-РА.
 
По време на семинара в Загреб двете Разплащателни агенции обмениха опит в областта на превенцията и борбата с измамите, както и успешно решени практики при възникването и определянето на нередности и злоупотреби при управлението на средства от ЕС. В рамките на форума бяха дискутирани темите:
 
•      Управление на нередностите при изпълнението на ЕЗФРСР;
•      Проверки на качеството при оперативния контрол с цел предотвратяване на нередности/измами;
•      Кръстосани проверки на взаимосвързани компании; конфликт на интереси;
•      Изкуствено създаване на условия за финансиране.
•      Примери за „червени флагове“ за измами и нередности в районите с висок   риск;
•      Примери за нередности и измами.
 
Служителите на дирекция "Противодействие на измамите" при ДФ "Земеделие" запознаха повече от 120 представители на различни институции на Република Хърватска с работни процеси и практики за идентифициране на нередностите и противодействие на измамите с европейски средства. Особен интерес за хърватите предизвикаха темите за определянето и контролирането на изкуствено създадените условия, за конфликта на интереси, както и индикаторите за злоупотреби по ПРСР.