Меню

ДФЗ приема заявления за доилни агрегати с 50% субсидиране (ДОКУМЕНТИ)

19.06.2019 г.
4549
Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) ще субсидира с 50% покупката на доилни агрегати и машини.  Схемата ще стартира на 3-ти Юли и документи ще се приемат до 31-ви юли 2019 г.

Животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е не повече от 25 000 лева. Подпомагането се предоставя под формата на субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в стационарни и мобилни доилни съоръжения, оборудване за съхранение на мляко и съоръжения за изкуствено изхранване на новородени животни с мляко. Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

Срокът на действие на схемата е до 31.12.2020 г. Нотифицираният максимален бюджет по схемата за периода, в който ще се прилага, е 2 млн. лева. С решение на УС на ДФЗ половината от тях, в размер на 1 млн. лева, се разпределят за 2019 г.

Целта на държавната помощ е стимулирането на земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално - да намалят производствените разходи.
Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. 

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ЛИНКОВЕТЕ ПО-ДОЛУ:
 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 4 KB (rar) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
ПЪЛНОМОЩНО - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 4 KB (doc) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
ПЪЛНОМОЩНО - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 4 KB (doc) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
УКАЗАНИЯ - ДОИЛНА ТЕХНИКА 4 KB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 4 KB (doc) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 4 KB (doc) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИЛНИ АГРЕГАТИ 4 KB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА