Меню

ДФЗ плаща близо 2,1 млн. лв. компенсации за природни бедствия за 2019 г.

30.10.2019 г.
113408
Държавен фонд „Земеделие“ изплаща 2 093 568 лв. на 239 стопани, заявили подпомагане по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, съобщават от Фонда.

От ДФЗ уточняват, че за 10 работни дни са обработени документите на земеделските стопани след приключване на приема, който изтече на 15 октомври и по-рано от предвиденият срок – 8 ноември се плащат компенсациите.

Утвърденият финансов ресурс за 2019 г. по схемата е от 2,144 млн. лева. Отпуснатите средства се разпределят за щети, настъпили през 2019 г., като се компенсират:
- до 30% от направените разходи за производството на зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слънчоглед;
- до 80% от производствените разходи за фуражни култури;
- до 80% от разходите за отглеждане на плодове, зеленчуци, етерично-маслени, технически култури;

Подпомагат се земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи следствие на настъпили през 2019 г. неблагоприятни климатични условия.

Земеделски стопани, които не са застраховали площите си получават 50% от полагащата се помощ. Практиката показва, че в голяма част производителите не застраховат продукцията си. Това изискване не се отнася за щетите, причинени от суша, както и измръзване на плодни пъпки при трайните насаждения. При тях помощта се изплаща без редукция.

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg


 

  пропаднали площи
  01.10.2019 г.
  65867
  Компенсират пропаднали земеделски площи от природни бедствия с над 2 млн. лв.
  Земеделските стопани, чиито площи са пропаднали заради природни бедствия, ще получат компенсации общ размер 2,144 млн. лева за 2019 г.  Те се отпускат по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на...
  Виж повече
  пропаднали площи
  02.09.2019 г.
  2662
  ДФЗ одобри компенсации за пропаднали площи за 2.14 млн.лв.
  Управителният съвет на Държавен Фонд Земеделие (ДФЗ ) - Разплащателна агенция утвърди финансов ресурс от 2.144 млн. лева по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските...
  Виж повече