Меню

ДФЗ отпусна 4,5 млн. лв. държавна помощ за пчеларите

27.09.2019 г.
50407
Държавата ще отпусне на българските пчелари минимална помощ de minimis, за да покрият част от годишния си разход за отглеждане на пчели. За целта Управителният съвет на ДФ „Земеделие” гласува бюджет в размер на 4,5 млн. лв., съобщават от Фонда.

Финансовото подпомагане, което пчеларите ще получат по линия на минималната държавна помощ, има за цел да компенсира направените от стопаните разходи за зазимяването на кошерите и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед.

Финансова подкрепа имат право да получат пчелари, които притежават най-малко 20 пчелни семейства. Те трябва да са реализирали качествен пчелен мед през 2018 и/или през 2019 г. Продукцията им следва да отговаря на изискванията, заложени както в Закона за пчеларството, така и на Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за човешка консумация. Помощта се предоставя на земеделски стопани, които са регистрирани по Наредба №3 от 1999 г.

Пчеларите могат да кандидатстват за държавна помощ de minimis в областните дирекции на Фонд „Земеделие“ от 7 до 18 октомври 2019 г. 

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три данъчни години (2017– 2019 г.).

Размерът за подпомагане на пчелно семейство ще бъде определен след приключване на кандидатстването за помощта. Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите да изготвят указания за предоставяне на помощта.
 

  3.5 млн.лв. финансова подкрепа по мярка DeMinimis отпуска ДФЗ на пчеларите
  05.12.2018 г.
  3305
  3.5 млн.лв. финансова подкрепа по мярка DeMinimis отпуска ДФЗ на пчеларите
  От 17 декември 2018 г. до 15 януари 2019 г. пчеларите могат да подават заявления за държавна помощ De minimis в областните дирекции на ДФЗ-РА. Бюджетът на помощта е 3 500 000 лева. Това реши УС на ДФЗ на...
  Виж повече