Меню

ДФЗ одобри компенсации за пропаднали площи за 2.14 млн.лв.

Управителният съвет на Държавен Фонд Земеделие (ДФЗ ) - Разплащателна агенция утвърди финансов ресурс от 2.144 млн. лева по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“.

Припомняме, че през Април и Май месец хиляди декари със зърнени култури, маслодайни култури и зеленчуци пропаднаха между 70 и 100% в следствие на поредица от силни валежи, наводнения и градушки. И докато компенсациите в България са поради водни стихии и градушки, то земеделците от западноевропейските държави бяха засегнати от тежка суша, част от глобалните климатични промени в земеделието.

Най-засегнати от наводненията и градушките са регионите на Нова Загора, Стара Загора и Сливен, където бе унищожена и значителна част от реколтата с череши.

Отпуснатите средства се разпределят за щети, настъпили през 2019 г., при следния интензитет от производствените разходи по култури:
  • Зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слънчоглед - до 30%
  • Фуражни култури - до 80%
  • Плодове, зеленчуци,етерично-маслени, технически култури - до 80%

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи през 2019 г. със земеделски култури в резултат на неблагоприятни климатични условия. Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта.