Меню

ДФЗ издава актове за над 46 млн. лв. на къщи за гости, финансирани по ПРСР (СПИСЪК)

16.11.2019 г.
64143
Държавен фонд Земеделие е открил 253 производства за общо 46,4 млн. лв. след направени проверки на къщи за гости, финансирани по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013). Фондът е започнал процедура по публично държавно вземане, съобщават от Фонда.

От проверените на място през юни 288 проекта, получили финансиране за изграждане на къщи за гости към момента са обработени резултатите за 276 от тях. От тях 158 проекта са с наложена пълна санкция от 100% за общо 43,1 млн. лв.  Останалите 95 проекта са с частична санкция, която възлиза на 3,3 млн. лева. Проектите, на които не е наложена санкция към момента са 23. По останалите 12 инвестиции още няма произнасяне и са в процес на обработка. За тях е необходимо извършване на детайлизиран анализ и проверка, включително получаване  при необходимост на информация и от други институции.

Санкциите, които ДФЗ – РА налага са в резултат на събраните документи и информация по време на извършване на проверките от страна на ДФ „Земеделие“ и са изцяло в съответствие с „Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нормативни нарушения Според Правилата се определя и размерът, подлежащ на възстановяване на част или цялата получена безвъзмездна финансова помощ, в съответствие със степента, тежестта и продължителността на установените нарушения.

Най-честите нарушения при проектите за къщи за гости, констатирани от ДФЗ – РА, са свързани с неизпълнение на показателите на одобрения бизнес план. По-конкретно, установените нарушения за неизпълнение на реализираните приходи от подпомогнатата дейност, неизпълнение на ангажимента за създаване на нови работни места, липса на активи, за които е изплатена субсидията, както и изкуствено създадени условия, с цел получаване на предимство в противоречие с целите на мярката.

От Фонда обръщат внимание, че институцията още е в етап по откриване на производство по издаване на Акт за установяване на публично държавно вземане. След разглеждане на постъпилите документи от страна на бенефициерите, ДФ „Земеделие“ ще изрази своето окончателно решение, чрез издаването на нарочен акт.

По разпореждане на Министъра на земеделието, храните и горите през юни тази година бяха проверени всички проекти, получили финансиране за изграждане на къщи за гости по ПРСР 2007-2013 г., за които 5 годишния период на мониторинг не беше изтекъл. Екипите на ДФ „Земеделие“ провериха общо 295 къщи за гости. От тях 288 проекта бяха в период на мониторинг и 7 - в извън мониторингов период, по постъпили сигнали на журналисти. Проверките бяха  извършени в присъствието на медиите. Общата субсидия за всички 288 къщи за гости възлиза на 81 млн. лв.

С оглед на големия интерес на обществеността ДФЗ публикува документ с къщи за гости, които ще връщат пари: 
ВИЖТЕ ЛИНКА ПО-ДОЛУ:
 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

КЪЩИ ЗА ГОСТИ, КОИТО ЩЕ ВРЪЩАТ ПАРИ ПО ПРСР 4 KB (xlsx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


  проекти по ПРСР - далавери, корупция, схеми
  17.06.2019 г.
  12580
  След проверките за селски туризъм, конкуренти в земеделието почват да се топят пред ДФЗ и МЗХГ
  След започналите масови проверки на обекти за селски туризъм , финансирани по ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020, конкуренти в земеделието се окуражават, че с подетата вълна от страна на ресорните власти,...
  Виж повече
  селски туризъм - далавери - ДФЗ-МЗХГ
  20.05.2019 г.
  4506
  Полиция нахлу в стотици къщи за гости, ползвали субсидии по ПРСР. Търсят схеми с ДФЗ и МЗХГ
  Икономическа полиция нахлу през последните дни в стотици къщи за гости и хотели в цялата страна, ползвали субсидии по ПРСР 2007-2013, съобщава selo.bg. Проверките са по разпореждане на главния прокурор...
  Виж повече