Търсене

До 9 юни 2020 г. е срокът за пререгистрация на земеделските стопани (ДОПЪЛНЕНА)

18.02.2020 г.
23829
Срокът за пререгистрация на земеделските стопани за стопанската 2019-2020 г. е до 9 юни 2020 г., съобщиха за Село от Министерството на земеделието, храните и горите.

Регистрираните земеделски стопани или упълномощени от тях лица с нотариално заверено пълномощно представят ежегодно, в срок от 1 октомври до 9 юни, актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация Областна дирекция "Земеделие" заверява регистрационната карта на земеделския стопанин, уточниха от Министерството. 

"Кандидатите по СЕПП задължително се пререгистрират преди да отворят заявлението за подпомагане, но тези, които участват само по Програмата за развитие на селските райони, също са задължени да направят пререгистрацията си в срок до 9 юни. Има случаи, в които бенефициенти по Програмата пропускат да се пререгистрират", подчерта Николай Маринов, директор на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ в Министерството. 

Когато през съответната стопанска година няма промяна в данните, регистрираният земеделски стопанин или упълномощеното от него лице, подава единствено декларация за липса на промени в регистрацията в срок до 9 юни.

Регистрация на нови земеделски стопани се извършва през цялата стопанска година.

София Белчева, © 2020 Село - Selo.BG