Меню

До 7000 EUR субсидия за земеделски стопанин заради COVID 19

03.07.2020 г.
1401
До 7000 EUR субсидия ще може да полуичи всеки земеделски стопанин заради COVID 19. Държавите членки следва да насочат подкрепата към бенефициентите, които са най-засегнати от кризата COVID-19, като въз основа на наличните доказателства определят обективни и недискриминационни условия за допустимост и, когато се счита за целесъобразно от съответната държава членка, обективни и недискриминационни критерии за подбор. Помощта е под формата на еднократно плащане, което се изплаща до 30 юни 2021 г. въз основа на заявления за подпомагане, одобрени от компетентния орган до 31 декември 2020 г. 

Какво реши ръководството на МЗХГ?
Общо три направления по извънредната мярка COVID 19 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) обяви земеделският министър Десислава Танева по време на заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към Народното събрание, съобщиха от министерството.

Направление COVID-1 включва чувствителните секторите „Животновъдство - ДПЖ и ЕПЖ“, „Растениевъдство“, пчеларство, рози и декоративни цветя. Тя обясни, че по COVID-1 Комисията в предварителната комуникация не приема предложението за плащане на единица площ или на брой животно, а поиска да се определи за компенсация абсолютна сума за категория стопанство. „В момента работим върху определянето на категориите стопанства по големина и определянето на абсолютна сума за плащане, каквото е изискването на ЕК“, разясни министър Танева.

По подмярка COVID-2 са всички останали в областта на растениевъдството, свине и птици. „Плащането, което предложихме и на бранша, и предварително комуникирано с Комисията е следното - 30 лв. за едно заето лице в стопанството, отглеждащи други селскостопански култури, извън допустимите за COVID-1. За отглеждащите свине - за едно заето лице в земеделско стопанство, ставката е 245 лв. и 430 лв. за едно лице е земеделско стопанство, отглеждащо птици. Таванът е 7000 евро на един кандидат“, каза още Танева. 

Министър Танева заяви, че по подмярка COVID-3 включва малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция и извън обхвата на ОПИК. „Компенсацията е изчислена в два алтернативни варианта, който си избере бенефициента. Единият е 5 % от декларираните приходи от реализацията на преработената продукция за 2019 г. при условие, че има 20 % спад на приходите за 4 месеца през 2020 г. или 270 лв. на едно заето лице“, каза още министърът.

Очаква се в края на юли или началото на август да се отвори приемът по извънредната мярка COVID-19. 

Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Васил Грудев, каза, че има готовност да бъдат извършени изключително бързи разплащания към бизнеса по мерките COVID в рамките на м.септември до началото на м. октомври. „Става въпрос за финансов пакет с размер около и малко над 100 млн. лв., от които по-голямата част ще бъде насочена директно към земеделските производители. Ще направим един много бърз прием чрез системата ИСАК на база на заявените площи и животни от миналата година сравнено с базовите заявления през тази година, без административна тежест за бенефициентите”, посочи Грудев.

По време на заседанието е станало ясно, че до 1 юни 2020г. договорените средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 -2020 г.) са 80,1%, а 69% са по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020г.). „По ПРСР 2014-2020г. изплатените средства възлизат на 45.2 %. По правилото N + 3 и прогнозата, и плана за разплащането, ще се стигне  до един значително по-висок процент. По ПМДР 2014-2020г. разплатените средства достигат 25 %. Очакваме до края на годината стойността на изплатения финансов ресурс към бенефициенти  да  е близо 45 %“, посочи още министър Танева.

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете