Меню

До къде стигнахме със SWOT анализите и преговорите за ОСП 2021-2027 (ВИДЕО)

07.11.2019 г.
94432
България навакса чувствителното забавяне, което имаше в подготовката си за новата Обща селскостопанска политика и сме в график, съгласно който до края на годината трябва да бъдат представени трите SWOT анализа. Това каза в интервю за Село министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева относно напредъка на България в преговорите за ОСП 2021-2027.

Готовност със SWOT анализите

В най-голяма степен на готовност сме с първия SWOT анализ  - за земеделието и ХВП. На практика той е в последна фаза. В момента дирекциите в МЗХГ преглеждат представения от изпълнителя Института по аграрна икономика проект с отразени всички бележки, дадени от координационното звено по ОСП на Министерството, и от неправителствения сектор. “Надявам се, че всичко е отразено и SWOT анализа ще може да бъде представен финално на бранша и качен на страницата на МЗХГ”, посочи министърът. 

В напреднал етап е и работата по за втория SWOT анализ - Околна среда и климат. Този SWOT анализ се подготвя от Аграрен Университет - Пловдив. “Мога да споделя добри отзиви от колегите в МЗХГ, които вече са се запознали с проекта на анализа, в присъствието и на представители на неправителствения сектор. Изключително добра и професионално свършена работа! Имаме много добра научна база по отношение на земеделието в България - винаги съм го твърдяла, и се радвам, че с колегите можем да направим наистина нещо добро и полезно за българското земеделие. Очакваме анализът да е готов до края на годината”, съобщи Танева.

Очакваме да ни представят и третия SWOT анализ - за селските райони. Той се подготвя от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Срокът на изпълнителя също е краят на месец декември. След приемането на първия анализ ще преминем към следващия етап, а именно Идентифициране на потребностите, обясни Десислава Танева. 

По последни комуникации от ГД Земеделие в ЕК, представени в Разлог, 10 държави са в процес на изработване на SWOT анализите, а 12 вече са приключили тази фаза.  

По графика, по който работи МЗХГ, Националният стратегически план на България трябва да бъде готов до края на 2020 г. и да го представим в началото на 2021 г. пред ЕК, каза министърът.


Исканията, които се опитваме да защитим в новата ОСП

България защитава запазване на бюджета на ОСП, стабилен бюджет, да се запази съществуващото положение и 10% от тези бюджети да са за екологични плащания. Предложението е двойно по-високо. Настояваме за по-силна външна конвергенция (сближаване на подпомагането между държавите-членки), обвързана подкрепа, национална преходна помощ, в подкрепата на организациите на производителите. 

Министър Танева посочи, че имаме напредък в хода на преговорите за обвързана подкрепа. Румънското председателство приключи с декларация за запазване на сегашните нива на обвързаната подкрепа - 13+2%. Какво иска България? Ако националната преходна помощ бъде изключена като възможност в новия период, бюджетът, който ни е необходим, за да подкрепяме животновъдството по група, която не се подпомага по обвързаната подкрепа, това са 3% допълнително обвързана  подкрепа - тя да ни бъде допусната и нашият % да стане 16+2% или общо 18% обвързано подпомагане. Това е нашето искане от момента, в който аз представлявам България в Съвета на министрите на земеделието в ЕС.

Убеждаваме Германия, че обвързаната подкрепа трябва да продължи

В момента Германия е категорично против прилагането на обвързана подкрепа в новата ОСП. “Водим специални двустранни срещи с германската колежка в опит да я убедим на практика Германия да смени позицията си и да позволи запазването на обвързаната подкрепа като инструмент. На нея сме изпратили част от първия SWOT анализ за земеделие и ХВП, която касае обвързаната подкрепа”, обясни министър Танева.
В началото на следващата седмица председателката на координационното звено по ОСП в МЗХГ и ресорният зам.-министър заминават на посещение в Германия по темата обвързана подкрепа. Германия в момента е ключов фактор за това ще продължи ли да има обвързана подкрепа. Франция подкрепя прилагането на обвързаното подпомагане. 

София Белчева, © 2019 Агро Клуб - Selo.bg

 

  субсидии за животни
  06.11.2019 г.
  101291
  Преходната национална помощ за животни е под въпрос за 2021 г. (ВИДЕО)
  Преходната национална помощ за животновъдите е под въпрос за 2021 г., тъй като не е заложена в преходния регламент на Европейската комисия за влизането в сила на новата Обща селскостопанска политика ( ОСП...
  Виж повече
  ОСП реформа
  21.10.2019 г.
  117453
  Обвързано подпомагане, конвергенция, еко-схеми - Кой какво иска в новата ОСП?
  Преди дни в Люксембург се проведе заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, на което беше обсъдена реформата на Общата селскостопанска политика след 2021 г. От бюлетина на Земеделското министерство...
  Виж повече