Търсене

Договори за наемане на сезонни работници до 120 дни се предоставят и онлайн

27.05.2020 г.
587
Земеделските стопани и тютюнопроизводителите вече могат да заявяват по електронен път и образците на трудови договори за наемане до 120 дни на трайно безработни за краткотрайна сезонна селскостопанска работа,съобщава Главна инспекция по труда. Това е третият вид трудов договор, създаден за осигуряване на работна ръка за прибиране на реколтата в селското стопанство. Дейността му е регламентирана с &43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето от 13 май 2020 г. и ще е в сила до 31 октомври 2020 г. За сключените до 26 май 2020 г. договори земеделските стопани и тютюнопроизводители са длъжни в срок до 29 май 2020 г. да получат от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ уникален идентификационен номер за регистрация на всеки един образец, който са използвали. Номерата...

Прочетете цялата новина в АгроКлуб - Агро новини, видео и коментари

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете