Меню

Дискутират зелената архитектура и SWOT анализа за околна среда и климат в Пловдив

03.12.2019 г.
4873
Министерство на земеделието, храните и горите организира среща – дискусия на тема Обща селскостопанска политика 2021-2027 г. с акцент „Представяне на SWOT анализ за околна среда и климат“. Събитието ще се проведе днес, 3 декември 2019 г. в гр. Пловдив, Голяма Аула на Аграрен университет Пловдив. 

По време на срещата представители на Аграрния университет - Пловдив ще представят разработен от тях SWOT анализа за околна среда и климат.

Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще присъства на представянето на SWOT анализа за околна среда и климат, изготвен от Аграрния университет. Това е вторият от трите анализа, необходими за очертаването на приоритетите на новата Обща селскостопанска политика (ОСП 2021-2027 г). 
  
В рамките на събитието ще се проведе и дискусия на тема „Добрите практики в Новата зелена архитектура“, по време на която ще бъдат представени добрите земеделски практики, допринасящи за опазване на околната среда и смекчаване изменението на климата. Участниците ще могат да се запознаят с последната актуална информация за хода на преговорния процес по темата за Новата зелена архитектура.
 
Основна цел на събитието е провеждането на публичен дебат с възможно най-широк кръг заинтересовани страни по темата за бъдещата Зелена архитектура на ОСП и установяване на механизъм за тясно взаимодействие с неправителствения сектор при обсъждането на новите изисквания в рамките на Зелената архитектура и добрите земеделски практики.

Пред Село министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева коментира относно SWOT анализа за околната среда и климата: “Мога да споделя добри отзиви от колегите в МЗХГ, които вече са се запознали с проекта на анализа, в присъствието и на представители на неправителствения сектор. Изключително добра и професионално свършена работа! Имаме много добра научна база по отношение на земеделието в България - винаги съм го твърдяла, и се радвам, че с колегите можем да направим наистина нещо добро и полезно за българското земеделие”. 

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg

  зелена архитектура
  20.11.2019 г.
  47504
  Какво предвижда новата Зелена архитектура на ОСП 2021-2027 в детайли (АНАЛИЗ)*
  Предложението на Европейската комисия предвижда Новата зелена архитектура да включва базовите изисквания (т.нар. условност) и интервенциите, свързани с околна среда и климат в първи и втори стълб....
  Виж повече
  зелени плащания
  20.11.2019 г.
  46156
  Дискусия за новите еко правила в ОСП 2021-2027 ще се проведе в Пловдив
  Министерство на земеделието, храните и горите организира среща – дискусия на тема Обща селскостопанска политика 2021-2027 г. с акцент „Представяне на SWOT анализ за околна среда и...
  Виж повече
  Десислава Танева
  07.11.2019 г.
  94432
  До къде стигнахме със SWOT анализите и преговорите за ОСП 2021-2027 (ВИДЕО)
  България навакса чувствителното забавяне, което имаше в подготовката си за новата Обща селскостопанска политика и сме в график, съгласно който до края на годината трябва да бъдат представени трите SWOT...
  Виж повече