Меню

Дискусия за новите еко правила в ОСП 2021-2027 ще се проведе в Пловдив

20.11.2019 г.
46180
Министерство на земеделието, храните и горите организира среща – дискусия на тема Обща селскостопанска политика 2021-2027 г. с акцент „Представяне на SWOT анализ за околна среда и климат“. Събитието ще се проведе на 3 декември 2019 г. от 9:00 ч. в гр. Пловдив, Голяма Аула на Аграрен университет Пловдив.
 
По време на срещата представители на Аграрния университет - Пловдив ще представят разработен от тях SWOT анализа за околна среда и климат.
 
В рамките на събитието ще се проведе и дискусия на тема „Добрите практики в Новата зелена архитектура“, по време на която ще бъдат представени добрите земеделски практики, допринасящи за опазване на околната среда и смекчаване изменението на климата. Участниците ще могат да се запознаят с последната актуална информация за хода на преговорния процес по темата за Новата зелена архитектура.
 
Основна цел на събитието е провеждането на публичен дебат с възможно най-широк кръг заинтересовани страни по темата за бъдещата Зелена архитектура на ОСП и установяване на механизъм за тясно взаимодействие с неправителствения сектор при обсъждането на новите изисквания в рамките на Зелената архитектура и добрите земеделски практики.

Повече за Зелената архитектура на новата ОСП, вижте в публикацията:

Какво предвижда новата Зелена архитектура на ОСП 2021-2027 в детайли (АНАЛИЗ)*

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg

  зелена архитектура
  20.11.2019 г.
  47529
  Какво предвижда новата Зелена архитектура на ОСП 2021-2027 в детайли (АНАЛИЗ)*
  Предложението на Европейската комисия предвижда Новата зелена архитектура да включва базовите изисквания (т.нар. условност) и интервенциите, свързани с околна среда и климат в първи и втори стълб....
  Виж повече
  еко
  09.11.2019 г.
  88142
  Десислава Танева: Земеделците ще имат думата за новите еко правила в ОСП! (Видео)
  Новият програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП), който в момента се договаря, има далеч по-високи зелени изисквания - да се прави земеделие с по-щадящи околната среда земеделски практики. В...
  Виж повече
  Десислава Танева
  07.11.2019 г.
  94459
  До къде стигнахме със SWOT анализите и преговорите за ОСП 2021-2027 (ВИДЕО)
  България навакса чувствителното забавяне, което имаше в подготовката си за новата Обща селскостопанска политика и сме в график, съгласно който до края на годината трябва да бъдат представени трите SWOT...
  Виж повече