Меню

Десислава Танева: Обвързаната подкрепа ще запази уязвимите сектори на пазара!

23.12.2019 г.
7268
Обвързаната подкрепа по директните плащания е изключително важна за България и настояваме за по-висок процент отколкото заложения към момента в новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Това заявява министър Десислава Танева по време на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, който се проведе миналата седмица. 

Причината за това искане на страната ни е непродължаването на националната преходна помощ, която не е допустима нито в преходния Регламент, нито в проекта на Регламентите за новата ОСП, обясни министърът.

“Секторите, които се подкрепят по обвързаната подкрепа в България, са уязвимите плодове, зеленчуци, животновъдство. При тях няма изкривяване на пазара. Тази подкрепа ще помогне на тези производители да останат на пазара. Сектор животновъдство е демаркиран като производство между обвързана подкрепа и национална преходна помощ. Това е и причината България да поставя искането си - или да се запази националната преходна помощ, или да се увеличи % на обвързана подкрепа”, посочи Десислава Танева.

По думите на Танева националната помощ за животновъдите не изкривява пазара, а напротив - данните показват, че тази помощ постига целите си и част от фермерите се ориентират към по-жизнеустойчиви земеделски сектори.

Танева изтъкна позицията на страната ни по отношение на малките фермери - а именно да бъдат изключени от условността за прилагане на зелените практики.

По отношение на Програмата за развитие на селските райони Танева изрази подкрепата на страната ни по предложените от Финландското председателство текстове за финансова гъвкавост във връзка с определянето на вариациите на единичните стойности. 

България подкрепя предложените опции за въвеждане на референтна стойност за селектираните операции, който да се запазва за целия период на прилагане. От друга страна обаче, за целите на мониторинга на изпълнението, Танева подчерта, че позицията ни относно въвеждането на годишни цели трябва да отпадне и да бъде заменено от поставяне на цели в средата и в края на програмния период.

Министър Десислава Танева каза, че по отношение на обявената вече Зелена сделка и повишената амбиция в областта на околната среда и климата бюджетът трябва поне да се запази, за да има адекватно финансиране.

© 2019 Село - Selo.BG
 

  семинар НАЗ
  02.12.2019 г.
  5226
  Без намаление на директните плащания за България, въпреки по-ниския бюджет на ОСП
  Няма да има намаление на директните плащания за българските земеделски стопани в предстоящия програмен период на Общата селскостопанска политика ( ОСП ) 2021-2027. При определени условия може да няма...
  Виж повече
  Десислава Танева
  28.11.2019 г.
  17368
  Само с помощта на земеделците може да има ефективно управление на риска в земеделието (ВИДЕО)
  Агроминистърът Десислава Танева призова земеделските производители да проявят визионерство и да подкрепят усилията на Министерството в стремежа му за ефективно управление на риска в земеделието и създаването...
  Виж повече
  Десислава Танева
  10.11.2019 г.
  85507
  Десислава Танева: Можем да направим ОСП адаптирана към националното си земеделие (ИНТЕРВЮ+ВИДЕО)
  Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите в интервю за Село по актуални въпроси на земеделието, агробизнеса и аграрната политика: Министър Танева, каква е позиция на МЗХГ относно...
  Виж повече