Търсене

Десислава Танева: Задължаваме веригите да предлагат български плод, зеленчук и месо! (ИНТЕРВЮ)

07.04.2020 г.
44485
В условията на извънредното положение заради епидемията от коронавирус, българското Министерство на земеделието обяви, че настоява за държавна помощ COVID 19, която включва компенсаторни мерки, както и пренасочване на неусвоени средства от европейските инвестиционни програми в агросектора за плодовете и зеленчуци, животновъдството и рибарство. 

Макар и в условията на извънредно положение, работата във фермите, и на полето на спира - напротив - тепърва предстои и в условията на извънредна ситуация, през последните седмици земеделският бранш настоява за различни мерки, които трябва да се предприемат за да се обезпечи работата на фермерите и преработвателите - тези са най-разнообразни, но сред тях се открояват няколко, подкрепени единодушно - осигуряване на работна ръка, обезпеченост на производството, гарантиране на пазари…

Село разговаря със земеделския министър Десислава Танева във връзка с предложените мерки от земеделския бранш, както и конкретните действия, които предприема Земеделското министерство: “В момента неизвестните са много. Ситуацията се променя много бързо - с часове. В една такава ситуация ежедневно получаваме огромен брой искания. Някои от тях са абсолютно невъзможни. Ние се стараем в рамките на нашите възможности, съгласно бюджета на Министерството за държавни помощи, да отговорим разумно и пестеливо, според степента на риска, който съществува за фермерите”.

Министър Танева, през последните години значителна част от пазара на плодове и зеленчуци се съсредоточава във веригите (вкл. и сега в условията на Коронавируса - много от пазарите не работят, ресторантите и хотелите също). Има ли законов механизъм в условията на извънредното положение, чрез който българските хранителни стоки и суровини да достигат приоритетно до големите хранителни вериги, тъй като в тази ситуация най-ощетени остават по-малките производства?
Да, пазарите са най-голямото предизвикателство пред нас! Взети заедно, мултинационалните хранителни вериги са монополисти на пазара в търговията с храни и в момента остават единствена точка, заедно с фермерските пазари, които отново отваряме, за потреблението на храни в България. Безспорно трябва да отчетем усилието на целия персонал при тях, който е на първа линия в тези извънредни условия. 
Но моите призиви за промяна на логистичните канали и каналите за доставка, по които оперират тези вериги, независимо, че капиталът им не е български, не срещнаха никакво разбиране.
Още нещо - дори информация, която съм помолила да ми бъде предоставена в качеството ми на министър, за да се свържем с техни доставчици, които да убедим да влязат при нашия производител чрез мерки за стимулиране, не срещнаха разбиране.

Времето си тече, а ситуация за нашите производители, най-вече дребните, се усложнява. Ето защо аз считам, че в условията на извънредно законодателство, съвсем резонни - за съжаление - са законови регулации за тези оператори. Министерство на земеделието е подготвило текст за такава регулация - търговските вериги да се задължат да предоставят площи за асортимент плод, зеленчук и месо от регионални производители!

Това е практика, която вериги във Франция, Германия и др. наложиха по разбиране към проблемите на местната общност. Без никой да ги задължава.
Аз много добре разбирам как функционират тези оператори и как печалбата е свръх важна за тях. Но в сегашната ситуация на криза, когато най-важно е запазването на поминък, аз не разбирам, не адмирирам това поведение. Затова търся възможности, колкото и те да изглеждат нелогични, за промяна на тези канали за доставка.
За нас е важно да запазим най-малките стопанства. Ето защо пускаме този текст днес (6 април - бел.авт.)  за съгласуване със заинтересованите страни и ако срещнем достатъчна подкрепа, ще го инициираме по законовия ред.

Най-вероятно ще срещне сериозна съпротива от страна на търговските вериги?
Естествено, че ще срещне сериозна съпротива. Аз съм търсила комуникация с тях, за да постигнем консенсус. Но от тяхна страна има абсолютна незаинтересованост към проблема на българската държава в момента как да запазим поминъка на хората.
Ето защо ние трябва да реагираме на това с извънредни мерки.

Ние имаме създаден оперативен щаб за кризата за всички храни. Колегите с ресорните браншови организации ще направят съответната комуникация, заедно с Министерство на икономиката. Целта на предложението ни е осигуряване на достъп на българските плодове, зеленчуци, месо, млечни продукти до българския потребител.

Например за агнешкото месо, България произвежда обем, който задоволява на 100% вътрешното потребление. Предвид на това, че два сектора са затворени, ние очакваме намаление на това потребление.

Агнешкото - да. Но при плодовете и зеленчуците България не може да задоволи търсенето…
Да, при плодовете и зеленчуците в момента излиза българското оранжерийно производство. И в зимния сезон на практика, България основно потребява вносни плодове и зеленчуци, както такива, които се произвеждат в България, така и цитрусови плодове  и др., които не се произвеждат у нас. Затова осигуряване с продукция, има решение на ЕК, осигурени “зелени коридори” и всички доставки се осъществяват, макар и някои от тях със закъснения. Там, където има закъснения - да не забравяме третите страни, където има мерки със затваряне на граници, рефлектира върху цените, но няма как това да се регулира.

Какво е мнението Ви относно предложението да се търси механизъм (напр. чрез държавна поръчка) българските преработвателни предприятия да бъдат задължени да изкупят всичката суровина, произведена от българските фермери?
Ние не можем да задължим българския преработвател. Но можем да го стимулираме да купи българска суровина. И в тази посока работим. 
Взехме решение да се отпускат по 7 лв./глава агне в полза на кланица, която изкупи агнета от български земеделски стопани, по списък, по области, регистрирани, които са бенефициенти по обвързана подкрепа. Това подпомагане ще го дадем на кланицата като междинно звено на доставка до крайния потребител при условия, че агнешкото е платено на фермера на цена не по-ниска от 5 лв./кг без ДДС живо тегло. Направихме това, за да провокираме не да се внесе от друга страна, макар и това да е вътрешнообщностно, а да се направят допълнителни логистични разходи, за да се осигури българско агнешко месо. Това е важно за българските фермери, които са малки, неорганизирани, без административно укрепени организации на производители.

А за плодовете и зеленчуците може ли да се приложи подобно решение?
Утре (7 април) планираме да проведем УС на ДФЗ, надявам се да съберем кворум, защото заседаваме видеоконферентно. Темата, която идва на дневен ред, са оранжерийните зеленчуци, след тях са полските и плодовете.

Правим съответните анализи и смятаме да гласуваме подобна подкрепа. Става въпрос за подкрепа на локални и местни обекти за търговия с храни, които имат повече от 3 обекта в областта - да получат определено плащане на килограм изкупена продукция от местна оранжерия - от областта и от съседни области.

Чрез Областните дирекции на БАБХ сме направили предварително проучване и при първоначалните разговори тези български вериги са проявили интерес. 
Другото, което предстои да вземем като решение, по предложение на две браншови организации, е по отношение на приема по държавната инвестиционна помощ от растениевъдството - да платим авансово до 80% от субсидията или общо около 12 млн.лева.
Другата помощ, която все още обмисляме, е нисколихвено кредитиране по обвързаната подкрепа за сектор плодове, зеленчуци и оранжерийно производство.

Чрез търговските банки ли или чрез Фонд Земеделие ще се отпускат нисколихвени кредити?
Чрез Фонд Земеделие. Отново казвам, че Министерството на земеделие оперира само и единствено с обхвата на бюджета, приет с Държавния бюджет 2020, гласуван в края на миналата година. 
Очаквам на заседанието на УС на ДФЗ да се изчисти в детайли и да се обяви. Едно от условията е  стопанствата да имат история. Не трябва да се допускат “схеми” за злоупотреби, защото залогът ще е само обвързаната подкрепа, която се плаща следващата година. Целта е да обезпечим производството за тази година. Ние се надяваме на оптимистичен вариант, но всичко може да се случи.
По отношение на глобалния годишен баланс при плодовете и зеленчуците, най-добре сме с картофите - близо 80% според статистиката.

Това, което българският производител на плодове, зеленчуци и картофи може да произведе, то може да се потреби за собствена консумация от българския потребител. Задачата пред нас е, предвид неорганизираността на производителите ни, как да закараме техния български продукт в единствения възможен вариант към момента - магазините за хранителни стоки.  


Следи ли МЗХГ за обезпечеността със съпътстващи материали за производството (торове, ПРЗ, семена и др.) и има ли основание за притеснение, че земеделците може да останат необезпечени в това отношение?
В момента се доказва държавната помощ за препаратите за растителна защита. От нито една браншова организация няма сигнал, че има недошли препарати. В ситуация, в която всеки ден различни държави вземат различни ограничителни решения, ние не можем да очакваме, че всички доставки биха били толкова гладки, колкото ако не сме в извънредно положение.
Трябва да говорим реално - ЕК има решение за зелени коридори. Те работят. Да, понякога има изкривявания, но не до такава степен, че да са фатални за производството. 

В каква посока се работи за подсигуряване на работна ръка и безопасни условия на труд за сезонните работници? На Съвета по овощарство обявихте, че  се търси механизъм, чрез който безработни да бъдат насочени към дейности по прибиране на реколтата, както и други такива в сектор „Земеделие“.
Що се отнася до работната ръка, това е притеснение за всяка кампания. Тази кампания не е по-различна по отношение на необходимостта от персонал колкото и миналогодишната. Особеното тази година е, че е ограничено и затруднено движението на работници за прибирането на реколтата между България, страните от ЕС (Тази тема е повдигната на европейско ниво и получава решение в последните 24 часа) и с трети страни. Третите страни всеки ден приемат различни ограничителни мерки във връзка с разпространението на COVID-19. 

За разлика от всяка друга година, обаче - казвам - за съжаление - този сезон по прибиране на реколтата ще се случи във време с рекордна безработица. Ако темпът на регистриране на безработни продължи с нивата от днешния и вчерашния работен ден. Извън това, по последни обявени данни над 200 000 души, които са работили основно в селското стопанство в страни-членки на ЕС, отново се завърнаха в България.

Работна ръка ще има - въпросът е тя да отиде в градините на земеделските стопани, за да се прибере реколтата.

Как може да се мотивират тези хора да работят като сезонни работници?
Мотивацията е чисто икономическа. Затова всеки човек, който остане без работа, може да стои на резерви, които е формирал докато работи и доколко може да разчита на тези резерви и доколко неприемлива му изглежда земеделската работа. 

Факт е обаче, че никога досега земеделските производители не са разполагали с толкова регистрирани безработни в бюрата по труда. Бих повторила думите на социалния министър Деница Сачева, с която разговарях преди малко, за изключителна активност на земеделските стопани към Бюрата по труда, където да се заявят необходимите бройки работници за необходимото време.

Включително, по неофициална информация от Бюрата по труда, много хора имат готовност да започнат работа в земеделието.  
И ако извънредното положение продължи още дълго време - мислите ли, че няма да отидат да берат ранните череши и ягодите..

Както и на розобера, който също наближава…
Да, включително и за розобера. 

Предприети ли са конкретни законодателни мерки?
За стимулиране на това взаимоотношение, в рамките на изменението на Закона за извънредното положение, е в процедура по приемане промяна, която ще даде по-голяма гъвкавост на стопаните, а именно - лицата, които получават обезщетения за безработица, да бъдат наемани не само на еднодневни трудови договори, а и на временни договори за периода на прибиране на реколтата без това да прекратява правата им за получаване на обезщетения за безработица. До няколко часа се очаква това да бъде окончателно прието.
Втората промяна, която сме предложили и предстои да съгласуваме със заинтересованите страни, включително със Социалното министерство, е за тази категория лица, които са трайно безработни, в обществено полезните дейности да се включи и работата в земеделието. Това е една по-сериозна мярка, която ще се опитаме да защитим.
Така смятам, че земеделските производители ще могат да наберат необходимата им работна ръка. 

Интервю на София Белчева,  © 2020 Агро Клуб - Selo.bg

 

 • фермерски пазар
  06.04.2020 г.
  20520
  Десислава Танева: Отваряме фермерските пазари! (ДОПЪЛНЕНА+ЗАПОВЕД)
  Фермерските пазари отново ще заработят в условията на извънредното положение. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев подписа заповедта, която е комуникирана със Земеделското министерство. Това съобщи в...
  Виж повече
 • сезонни работници
  06.04.2020 г.
  8875
  Десислава Танева: Земеделците да заявяват в Бюрата по труда сезонни работници!
  Липсата на работна ръка в селскостопанското производство през последните години е хронична и все по-трудно се намират сезонни работници, които да прибират реколтата от полето. И тази година въпросът за...
  Виж повече
 • берачи на ягоди
  05.04.2020 г.
  14486
  Безработните могат да работят в агросектора без да губят обезщетенията си
  Безработните, които са регистрирани в Бюрата по труда, могат да работят в селското стопанство без да губят правото си на обезщетение. Това заяви пред Нова телевизия министърът на труда и социалната политика...
  Виж повече
 • работници
  31.03.2020 г.
  12390
  Франция набира безработни за работа на полето. Българският агробизнес иска същото
  Липсата на работна ръка за следващия селскостопански сезон представлява голямо предизвикателство за много от Западните европейски държави, предвид невъзможността да си осигурят чуждестранни сезонни работници...
  Виж повече
 • селско стопанство
  20.03.2020 г.
  9989
  Николай Вълканов: Агросекторът да се обяви за критичен за националната сигурност!
  Селското стопанство е ключов сектор за държавата и в създалата се криза вследствие на епидемията от коронавирус, от изключителна важност е да се обезпечи производството и преработката на храни . Това каза...
  Виж повече