Меню

Десислава Танева: Биосекторът е зает основно от малки и средни производители!

20.01.2020 г.
8519
Биопроизводството в Европейския съюз и в България е с растящ тренд. В същото време значителна част от площите, върху които се произвеждат биопродукти, поради недостига на бюджет по мярката за биопроизводство, до момента не беше подпомагана. “Това е и причината, заради която намерихме допълнителни 40 млн. евро, за да отворим нов прием по мярка 11 Биологично производство от Програмата за развитие на селските райони", обяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на Световното изложение за селско стопанство “Зелена седмица” 2020, което се провежда до 26 януари в Берлин, Германия. Акцент в българското представяне на изложението е поставен именно на биологично произведените продукти. 

На фона на всички регистрирани земеделски стопани, които са над 103 000 в България, с биопроизводство се занимават около 6000 сертифицирани оператори. В същото време бенефициентите по мярката за биопроизводство на ПРСР са малко под 3000.


Анализ на земеделското министерство показва, че биологичният сектор е този, който основно е зает от малки и средни производители. 

“Операторите, които са над 50 ха, са едва 6,6% от всички биооператори. Най интересното е, че тези оператори са с особен таргет - в повечето случаи отглеждат фуражни култури и затревени пасища и ливади, без да обвързват отглеждането на биологични животни с биологичните пасища”, посочи Десислава Танева. При новия прием по мярка 11 постоянно затревените площи ще бъдат предмет на подпомагане само при условие, че имат под биологично производство поне 1 сертифицирана животинска единица на 2 ха.


Подпомагането в направлението за полски и ароматни култури ще е в размер на 100% от изчислената ставка за първите 50 ха. от стопанството. За площите над 50 ха. предложението е да се предоставя финансово подпомагане в размер на 5% от ставката. Така ще се гарантира, че средствата ще бъдат насочени към малките стопанства до 50 ха. и ще се предостави възможност на по-голям брой земеделски стопани да се включат за участие в мярката и да развиват своите биостопанства.

Сертифицираните биологични площи имат голям ръст, а през последните години е голям и ръстът при сертифицираните животни. “По отношение на животните сме със значително по-малки обеми. Но това е нормално, защото производството е по-трудно”, коментира Танева.

Основен акцент в агро политиката за подкрепа в България остават малките и средни стопанства, подчерта земеделският министър: “В новата ОСП трябва да осигурим адекватен бюджет за финансиране на биопроизводството, при условия, които ще изключат установените до момента слабости”.София Белчева, © 2020 Агро Клуб - Selo.bg
 

  Танева - Кльокнер
  17.01.2020 г.
  9059
  Десислава Танева в Берлин: Лидерите на ЕС разбират нуждата от адекватен бюджет за ОСП! (ВИДЕО)
  “Доброто послание” от откриването на международното изложение Зелена седмица в Берлин е, че политическите ръководители на селскостопанския сектор е Европейския съюз, включително и еврокомисарят по...
  Виж повече
  Зелена седмица 2020
  17.01.2020 г.
  9031
  Зелената сделка, ОСП и бъдещето на фермерите - фокус на Зелената седмица в Берлин
  На официална церемония с делегати от цял свят беше дадено началото на най-голямото световно изложение за храни, земеделие и градинарство Зелена седмица 2020 в Берлин, Германия. Зелената сделка на...
  Виж повече
  биоземеделие
  15.01.2020 г.
  8552
  Комитетът по наблюдение на ПРСР одобри промени по мярка 11 Биоземеделие 
  Комитетът за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони - ПРСР 2014-2020 обсъди и прие предложението на Управляващия орган (УО) на Програмата за промяна в текста на мярка 11 „Биологично...
  Виж повече