Търсене

Декларации за ползване на земята през стопанската 2020/2021 г. се подават до 31 юли

23.07.2020 г.
566
На 31 юли (петък) изтича срокът, в който собствениците на земеделска земя и земеделските стопани трябва да подадат декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи ( ППЗСПЗЗ) за стопанската 2020/2021 г. относно формата и начина на стопанисване на имотите си. Собствениците подават декларация по чл. 69 (по образец)   до общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите. В декларацията се посочват формата и начинът на стопанисване на имотите през стопанската година, а именно - в реални граници или в масиви за ползване по чл. 37 в, а когато имотите са отдадени за ползване чрез договори за наем или аренда, собственикът посочва сключените договори, като начинът на тяхното стопанисване се посочва в чл. 70 от ППЗСПЗЗ. Всеки собственик...

Прочетете цялата новина в АгроКлуб - Агро новини, видео и коментари

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете