Търсене

Двугодишен преход към новата ОСП е все по-реален

29.04.2020 г.
8589
Двугодишен преход към новата Обща селскостопанска политика изглежда все по-възможен сценарий, след като Комисията по земеделие в Европейския парламент гласува реформираната ОСП да започне от 2023 г. Euractiv.com съобщава, че депутатите в Комисията по земеделие са  постигнали споразумение, което ще гарантира, че плащанията на земеделските стопани продължават да текат, дори и без споразумение за реформа на ОСП.

Депутатите по принцип подкрепиха едногодишна продължителност на преходния период на ОСП, която Европейската комисия предложи. В същото време те предлагат автоматично удължаване с още една година на прехода, в случай, че дългосрочният бюджет на ЕС, нито ОСП  не са договорени преди октомври, което е много вероятно.

С това решение, евродепутатите смята, че ще се гарантира подкрепата за селскостопанския сектор, още повече на фона на продължаващата криза в общественото здравеопазване.

„Земеделските производители се нуждаят от предвидимост, стабилност и финансова приемственост, както и ясен хоризонт за предстоящите две години“, заяви финландският евродепутат Елзи Катейн след гласуването.

Село припомня, че в началото на април държавите-членки постигнаха частичен общ подход по предложението за Регламент относно преходните правила за ОСП. Според него преходният период остава за момента една година, т.е. 2021 г. ще бъде преходна година, като на заседанието беше прието специално изявление, че това не е окончателна позиция и че този елемент ще бъде преразгледан с оглед на напредъка на преговорите за Многогодишната финансова рамка. Мнозинството държави-членки са убедени, че срокът на преходния период е необходимо да бъде 2 години. В допълнение, преговорната позиция се определя като „частична“, тъй като на настоящия етап не включва свързаните с бюджета въпроси, които понастоящем са предмет на преговори в контекста на следващата многогодишна финансова рамка на ЕС за 2021—2027 г.

Следващият етап, след вчерашното одобрението на позицията на Парламента по проекта на регламента, е окончателно приемане на законодателния акт и осигуряване на преходен период за прилагането на ОСП чрез тристранни преговори между Европейския парламент, Съвета и Комисията. Очаква се те да стартират и да се проведат през месеците май и юни 2020 г.

Целта е да има окончателно споразумение преди края на юни и предаването на хърватското председателство на Германия.

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg

 • национална преходна помощ
  06.04.2020 г.
  8132
  Има шанс преходната национална помощ да се прилага и през 2021 г.
  България постигна успех в преговорите за включване в проекта на регламента на текст за запазването на схемата за националната преходна помощ за периода на преходния регламент без промяна на нивото на...
  Виж повече
 • ЕК
  13.11.2019 г.
  73534
  Евродепутати предлагат 2-годишен преход към новата ОСП
  Предложеният от Еврокомисията регламент за преход от настоящата към новата Обща селскостопанска политика на ЕС предизвика критики от страна на членовете на Комитета по земеделие на Европейския парламент в...
  Виж повече
 • ЕК
  06.11.2019 г.
  98481
  ЕК предложи регламент за директните плащания и ПРСР за преходната 2021 г.
  Европейската комисия представи преходните правила за Обща селскостопанска политика след 2020 г. Това стана по време на заседанията на Специалния комитет по селско стопанство и на Комисията по земеделие в...
  Виж повече