Меню

Две инвестиционни държавни помощи за млечните ферми ще отворят през 2020 г.

11.02.2020 г.
8746
Млекопроизводителите ще могат да получат помощ от държавата за инвестиции в мини мандри и доилни инсталации по две инвестиционни държавни помощи през 2020 г. Това съобщи пред земеделски производители в Сливен Румен Яначков от Дирекция “Държавни помощи и регулации” в Земеделското министерство.

Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко (т.нар. помощ за мини мандри) 

Помощта подпомага собственици/наематели на животновъдни ферми за изграждане на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри) или закупуване на временен обект за търговия на дребно за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (преместваеми модулни обекти, които могат да се транспортират).

По нея могат да кандидатстват земеделски стопани и признати  групи или организации на производители, които произвеждат качествени храни от животински произход, отговарящи на изискванията на Наредба № 26 на Земеделското министерство. Размерът на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 60 000 лева. 

Помощта ще се прилага за втора поредна година, като за 2019 по нея са подадени 24 проекта, а 19 са одобрени. Бенефициентите имат срок от 9 месеца, в който трябва да извършат инвестицията си, посочи Яначков.

Утвърденият бюджет по помощта за мини мандри през 2020 г. е в размер на 1 452 500 лв.

Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко (т.нар. помощ за доилни апарати).

Изискванията към бенефициентите са същите, както при помощта за мини-мандри. Размерът на подпомагането е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, до 25 000 лева. Допустими инвестиции са съоръжения за добив на сурово мляко – стационарни доилни инсталации, оборудване и съоръжения, мобилна доилна инсталация и платформа; оборудване на помещение за съхранение на млякото – хладилна вана/танк), мивка и хладилник; съоръжения за изкуствено захранване на новородени животни с мляко. 

През 2019 г. за доилни инсталации са кандидатствали 95 души, от които са одобрени 85 проекта за близо 1,5 млн. лв. 

За 2020 г. е одобрен бюджет по държавната помощ в размер на 2 000 000 лв., съобщи експертът от Земеделското министерство Румен Яначков.

София Белчева,  © 2020 Село - Selo.BG

 

  Божидар Петков
  01.11.2019 г.
  115014
  Божидар Петков: Трябва да се ограничи дъмпинговият внос на плодове и зеленчуци! (ИНТЕРВЮ)
  Има достатъчно лостове, които могат да се задействат, за да се ограничи дъмпинговия внос на плодове и зеленчуци в България. “Темата за ограничаване на вътреобщностната търговия в ЕС е доста деликатна, но ние...
  Виж повече