Меню

График за директни плащания и компенсаторни мерки по ПРСР до юни 2020 г.

15.01.2020 г.
9863
Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева обяви на фейсбук страницата си индикативен график за плащания по схемите на директни плащания и компенсаторните мерки на Програмата за развитие на селските райони от Кампания 2019:
 
На 31 януари Държавен фонд ,,Земеделие” ще изплати втория транш по Преходната национална помощ за говеда, необвързана с производството. Това е доплащането, което ще извършат от схемата, започнала през изминалата година. През месец февруари ДФЗ ще започне с първите плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“.
 
На 21 февруари бенефициентите може да очакват плащане по две направления – за пасторализъм и редки местни породи. Доплащанията и по останалите направления по мярка 10 ще стартират на 1 април и ще продължат до 20 април. Плащанията отново са свързани с окончателния слой.
 
На 28 февруари се очаква да бъде изплатена Преходната национална помощ за тютюн.
 
Обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци- схемите за плащане са 8, те ще бъдат разположени поетапно във времето между 13 март и 20 март 2020 г.
 
На 23 март ще започне плащането на Схемата за преразпределително плащане (СПП). Индикативният бюджет е от 109 млн. лева.
 
За 17 април е планирана Схемата за зелени директни плащания. 467 млн. лева е нейният бюджет.
 
Плащанията по Мярка 12 "Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите" ще започнат от 4 май.
 
Схемата за протеинови култури е заложена за плащане на 8 май. Следва плащането по схемата за памук на 10 май.
 
Плащанията по мярка 11 ще стартират на 20 май. Като е необходимо регистърът, който се изготви през 2019 г., да бъде абсолютно оперативен и пълен с данни за всички наши земеделски производители. Той трябва да бъде наличен на 100% към края на месец март.
 
В средата на месец май ще бъдат извършени и окончателните плащания по НР1 и НР2.
 
В началото на юни ще бъдат направени и всички окончателни, изравнителни плащания по СЕПП, по Схемата за дребни земеделски стопани и по Схемата за млади земеделски стопани.
 
На 10 юни за млади земеделски стопани, на 20 юни за дребни земеделски стопани и в периода 1–10 юни - окончателното плащане заедно с изравнителнатата ставка по СЕПП.

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg