Търсене

Глобалното производство на пшеница ще достигне 758,3 млн. тона през 2020 г. (АНАЛИЗ)

31.07.2020 г.
9446
Глобалното производство на пшеница ще достигне 758,3 млн. тона през 2020 г., според нов доклад на IndexBox за тенденциите и пазара в световното производство на пшеница. Село публикува обобщение на основните констатации на доклада.

Актуализираните прогнози на ФАО показват, че глобалното производство на пшеница ще достигне 758,3 милиона тона през 2020 г., което показва леко намаление с 0,5 процента спрямо максимума от предходната година и все още на доста високо ниво.

Въпреки общите опасения относно ситуацията с COVID-19, не се очаква да има значително влияние върху производството на пшеница през тази година. Потенциалният спад на добива поради неблагоприятните метеорологични условия в ЕС, Украйна и САЩ ще бъде компенсиран от силни резултати в Австралия, Канада, Русия и някои азиатски страни.

Предвижда се общото производство на пшеница в Европа да намалее през 2020 г., ограничено от спад на реколтите в Европейския съюз (ЕС-27 без Обединеното кралство), където се очаква общото производство на пшеница да намалее до 131 милиона тона. Намалението се дължи на намаляване на площта, особено във Франция, най-големият производител в ЕС, поради прекомерните валежи през сезона на сеитбата.

За разлика от ЕС, се предвижда производството на пшеница в Руската федерация да нарасне до 77 милиона тона, въпреки засушаването през март и април, главно поради увеличаване на засетите площи.

В Украйна се очаква производството на пшеница да намалее до 25 милиона тона през 2020 г., което е с 3,3 милиона тона по-малко в сравнение с 2019 г. в резултат на по-малко засети площи и сухи условия в някои региони.

В Северна Америка неблагоприятните метеорологични условия в САЩ, включително ниските температури и оскъдни валежи, могат да повлияят на добивите от пшеница, което ще доведе до спад на производството до 50,8 милиона тона през 2020 г. В Канада се очаква есенните култури да достигнат производство до 34 милиона тона.

В Азия производството на пшеница в Индия през 2020 г. се очаква да бъде рекордно високо от 105 милиона тона, до голяма степен поради увеличените засети площи, обусловени от увеличението на цените. В Пакистан благоприятните метеорологични условия ще осигурят производството на 26 милиона тона, докато в континенталната част на Китай производството на пшеница се очаква леко да нарасне.

В Близкия изток общата перспектива също е благоприятна. В Турция, най-големият производител в региона, производството на пшеница вероятно ще нарасне до 20 милиона тона, което е с 5,3% повече от година по-рано. Очаква се резултатите в съседните страни да останат непроменени от силната реколта от предходната година.

В Северна Африка сухото време в началото на 2020 г. ще се отрази отрицателно на реколтата в Мароко, където производството се предвижда на четиригодишен минимум, и в по-малка степен в Алжир и Тунис, в сравнение с максимумите през предходната година.

В Южното полукълбо се очакват добри перспективи за реколтата в Австралия (21,4 милиона тона), Аржентина (20,3 милиона тона) и Бразилия.

Потребление по държави

Страните с най-голям обем на потребление на пшеница през 2019 г. бяха Китай (137 милиона тона), Индия (102 милиона тона) и Русия (43 милиона тона), заедно представляващи 37% от глобалното потребление. Турция, САЩ, Пакистан, Египет, Германия, Франция, Иран, Италия и Алжир изостават малко по-назад, като заедно представляват още 23%.
От 2009 г. до 2019 г. най-голямо увеличение има в Алжир, докато потреблението на пшеница за останалите световни лидери има по-скромни темпове на растеж.

В стойностно изражение Китай (59,9 млрд. долара) е първенец на пазара. Втората позиция в класацията беше заета от Индия ($ 29B), последвана от Турция.

Страните с най-високи нива на потребление на пшеница на глава от населението през 2019 г. са Алжир (324 кг на човек), Турция (320 кг на човек) и Русия (298 кг на човек).

Световно производство на пшеница

През 2019 г. световната продукция на пшеница 762,2 млн. тона, като нараства с 3,9% в сравнение с предходната година. Като цяло производството показва сравнително плосък тренд. Темпът на растеж беше най-бърз през 2011 г. с ръст от 6,7% спрямо предходната година. През разглеждания период глобалното производство достигна пиковия обем от 773 млн. тона през 2017 г .; обаче от 2018 до 2019 г. производството не успя да възвърне инерцията.

Производство на пшеница по държави

Страните с най-висок обем производство на пшеница през 2019 г. бяха Китай (134 млн. тона), Индия (102 млн. тона) и Русия (75 млн. тона), заедно представляващи 41% от световното производство. Тези страни бяха последвани от САЩ, Франция, Канада, Украйна, Пакистан, Австралия, Турция, Германия и Аржентина, които заедно представляват още 34%.
От 2009 г. до 2019 г. най-забележимият темп на растеж по отношение на производството на пшеница сред основните страни производителки беше постигнат от Аржентина, докато производството на пшеница за останалите световни лидери имаше по-скромни темпове на растеж.

Световен износ на пшеница

През 2019 г. глобалният износ на пшеница се увеличи до 178 млн. Тона, като увеличението е с 3,9% спрямо предходната година. Общият обем на износа нараства със средногодишен темп от + 2,9% от 2009 г. до 2019 г .; моделът на тренда остава постоянен, като през целия анализиран период има само малки колебания. Темпът на растеж се оказа най-бърз през 2014 г. с ръст от 7.7% спрямо предходната година. През разглеждания период глобалният износ достигна рекордни постижения през 2019 г. и се очаква да запази растеж в непосредствена перспектива.

В стойностно изражение износът на пшеница нарасна леко до 39,9 млрд. Долара (оценки на IndexBox) през 2019 г. През разглеждания период общият износ показва умерено разрастване от 2009 г. до 2019 г.: стойността му нараства при средногодишен темп от + 2,9% през последния десетилетие. Моделът на тенденциите обаче показва някои забележими колебания, регистрирани през целия анализиран период. Въз основа на данните за 2019 г. износът нараства с + 12.2% спрямо индексите за 2016 г. Темпът на растеж беше най-бързият през 2011 г. с ръст от 44% на годишна база. Глобалният износ достигна най-високата си стойност от $ 49 млрд. През 2013 г .; от 2014 г. до 2019 г. износът остава на по-ниска стойност.
 
Износ по държави
 

През 2019 г. Русия (32,5 милиона тона), САЩ (27 милиона тона), Канада (21,5 милиона тона), Франция (20 милиона тона) и Украйна (20 милиона тона) бяха основните износители на пшеница в света, генерирайки 68% от общ износ. Аржентина зае следващата позиция в класацията, следвана от Австралия.
 
От 2009 г. до 2019 г. най-забележимият темп на растеж по отношение на доставките, сред водещите страни износителки, беше постигнат от Украйна, докато износът за останалите световни лидери имаше по-скромни темпове на растеж.
 
В стойностно изражение най-големите страни, доставящи пшеница в световен мащаб, бяха Русия (6,4 млрд. Долара), САЩ (6,3 млрд. Долара) и Канада (5,4 млрд. Долара) с комбиниран 45% дял от глобалния износ.
 
Експортни цени по държави
 

През 2019 г. средната експортна цена на пшеницата възлиза на 224 долара за тон, приблизително равна на тази през предходната година. Като цяло обаче експортната цена отбеляза сравнително равен тенденция. Темпът на растеж се оказа най-бърз през 2011 г., като ръст от 36% спрямо предходната година. В резултат експортната цена достигна пиково ниво от 315 долара на тон. От 2012 г. до 2019 г. ръстът по отношение на средните експортни цени не успя да възвърне скорост.
 
През 2019 г. страните с най-високи бяха цените в Австралия (259 долара на тон) и Украйна (258 долара на тон), докато Казахстан (187 долара на тон) и България (195 долара на тон) бяха сред най-ниските.
 
От 2009 г. до 2019 г. най-забележимият темп на растеж по отношение на цените беше постигнат от Австралия, докато останалите световни лидери преживяха по-скромни темпове на растеж.
 
източник: IndexBox AI Platform
 
  

 • жътва 2020
  31.07.2020 г.
  9497
  Пшеница 2020: България произведе по-малко отколкото изнесе миналата година!
  На финала на жътвената кампания при 96% ожънати площи, количеството добита пшеница е 4,6 млн. тона, при предварителни прогнози на Земеделското министерство от 4,9 млн. тона, съобщи пред бТВ министърът на...
  Виж повече
 • глутен пшеница 2020
  24.07.2020 г.
  10978
  НАЗ: Въпреки слабата реколта, пшеницата е с отлични хлебопекарни качества!  (ИНТЕРВЮ)
  Жътвата на пшеницата в България вече е към своя край и на финалната права се сбъдват по-скоро песимистичните прогнози, обявени на последния Консултативен съвет по зърното в края на месец май. Към момента,...
  Виж повече