Търсене

Глобалният пазар на картофи - с рекорден ръст през 2019 година

29.06.2020 г.
8469
Глобалният пазар на картофи се увеличава през 2019 г. с 6% като достига до 140,5 млрд. долара, след двугодишен спад. Пазарната стойност нараства със средногодишен темп от + 3,0% в периода от 2007 г. до 2019 г. През разглеждания период глобалният пазар достига рекордни постижения именно през 2019 г., като очакванията са растежът да се запази през следващите години, сочи анализ на IndexBox AI Platform.

Консумация по държави
Страните с най-голям обем на потребление на картофи през 2019 г. са Китай (93 милиона тона), Индия (51 милиона тона) и Украйна (23 милиона тона), които имат общо 45% дял от глобалното потребление. След тях се подреждат Русия, САЩ, Бангладеш, Германия, Полша, Нидерландия, Канада и Беларус, които заедно представляват още 23%.

От 2007 г. до 2019 г. най-забележимият темп на растеж по отношение на потреблението на картофи сред водещите страни консуматори е постигнат от Бангладеш, докато потреблението на картофи за останалите световни лидери отбеляза по-скромни темпове на растеж.

В стойностно изражение води Китай (52.3 млрд. щатски долара) поведе пазара само. Втората позиция в класацията беше заета от Индия (10.5 млрд. щ.д.), следвани от САЩ.

Страните с най-високи нива на потребление на картофи на глава от населението през 2019 г. са Беларус (591 кг на човек), Украйна (521 кг на човек) и Холандия (350 кг на човек).

Пазарна прогноза 2019-2030
Воден от нарастващото търсене на картофи в световен мащаб, се очаква пазарът да продължи възходящата тенденция на потребление през следващото десетилетие. Предвижда се пазарните резултати да запазят настоящата тенденция към разширяване със средногодишен темп + 1,6% за периода от 2019 г. до 2030 г.. Очаква се обемът на пазара да достигне до 441 млн. тона до края на 2030 г.

Производство 2007-2019
През 2019 г. количеството картофи, произведени в световен мащаб, достигна 371 млн. тона, увеличавайки се с 2,1% спрямо предходната година. Общият обем на продукцията нарасна със средногодишен темп от + 1,6% от 2007 г. до 2019 г .; моделът на тенденциите остава постоянен, с известни колебания през определени години. Най-значимият темп на растеж е регистриран през 2011 г. с ръст от 12% спрямо предходната година. Глобалното производство достигна своя връх през 2019 г. и се очаква да запази растеж в следващите години. Общата положителна тенденция по отношение на продукцията до голяма степен се обуславя от леко разрастване на реколтата и умерен растеж на добивите, се посочва в анализа. 

Производство по държави
Страните с най-голям обем на производство на картофи през 2019 г. са Китай (93 млн. тона), Индия (51 млн. тона) и Украйна (23 млн. тона) - общо 45% дял от световното производство. Следват Русия, САЩ, Бангладеш, Германия, Франция, Полша, Нидерландия, Канада и Беларус, които заедно представляват още 25%.

Добив 2007-2019
Средният добив на картофи в световен мащаб възлиза на 21 тона на ха през 2019 г.. Цифрата на добивите нараства със средногодишен темп от + 1,7% за периода от 2007 г. до 2019 г.; моделът на тренда остава относително стабилен, като през анализирания период се наблюдават само малки колебания. Темпът на растеж е най-силно изразен през 2011 г., когато доходността нараства с 8,9% на година. През разглеждания период средният добив на картофи достига рекордни стойности през 2019 г. и се очаква да запази растеж в следващите години.

© 2020 Село - Selo.bg  

 • картофи
  11.05.2020 г.
  8302
  Нидерландия отпуска 50 млн. евро за производителите на картофи
  Нидерландското правителство ще отпусне 50 милиона евро за подпомагане на производителите на картофи . Страната е един от водещите световни производители на картофи за веригите за бързо хранене. Поради...
  Виж повече
 • картофи
  03.03.2020 г.
  9429
  Тодор Джиков: Себестойността на българските картофи все още е висока!
  Стопанската година за картофопроизводителите започна и ранните сортове картофи за засети. Складовете с картофи от миналогодишната реколта вече са почти празни, а последните две години бяха успешни за...
  Виж повече