Меню

Глобалните икономически политики и в частност новата ОСП - водят към климатична криза

09.08.2021 г.
1220
Глобалните икономически политики и в частност новата Обща селскостопанска политика на ЕС (ОСП) - водят държавите към все по-задълбочаваща се климатична криза.

Икономическите сценарии, задвижвани от постоянното говрене за важността на икономическия растеж, предполагат, че нациите трябва да продължат да увеличават брутния си вътрешен продукт (БВП), като увеличават производството на стоки и услуги (повечето, от които нямат нужда), за да "напредват" икономически и социално. Впоследствие това създава увеличаване на търсенето на енергия и неизбежно увеличение на емисиите на въглерод. Истината обаче е, че тези увеличения ще трябва да бъдат компенсирани, за да се постигне целта на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 или 2 градуса по Целзий в сравнение с нивата от преди индустриялната революция.

Съществуващите сценарии за смекчаване на климата разчитат на недоказани технологии и подобрена ефективност на нашите икономики, но не отчитат необходимостта от обществени и икономически трансформации: най-вече по отношение на съзнанието и потребителското поведение. Тук влизат темите с намаляването на разхищението на храна, намаляване консумацията на месо - в посока спиране, оптимизиране на водните ресурси и внедряване на технологии в земеделието, които да намалят въглеродния отпечатък върху климата.

Нови изследвания показват, че трябва да се обмислят алтернативни сценарии, за да се постигнат съществуващите цели. Сега има все по-голям призив към държавите с високи доходи да следват икономически модели след растежа, които отнемат фокуса върху увеличаването на БВП и гледат да дадат приоритет на човешките нужди и подобрен стандарт на живот.