Търсене

В Кризата с коронавируса: Какви мерки предприема ЕК за подкрепа на фермерите и ХВП?

27.03.2020 г.
8275
Гарантирането на продоволствената сигурност и ефективната верига за доставки на храни в целия континент продължават да бъдат един от приоритетите на Комисията, се посочва в съобщение на ЕК след проведения Съвет на земеделските министри в сряда. В същото време обаче земеделските стопани и производителите са изправени пред трудности и все по-голям натиск след появата на епидемичното огнище от коронавирус

От ЕК обобщават и мерките, които са предприети в подкрепа на сектора на хранително-вкусовата промишленост от началото на кризата:

Удължаване на крайния срок за подаване на заявленията за плащания по ОСП до 15 юни 2020 г., а не 15 май, което ще даде повече гъвкавост на земеделските стопани да попълнят своите заявления в тази трудна и безпрецедентна обстановка. (бел.ред.: На този етап българското Министерство на земеделието не предвижда удължаване на кампанията, защото това ще доведе до забавяне на бъдещи плащания. Министърът съобщи в четвъртък, че е направена организация заявленията да се подават и електронно. Всички земеделски служби работят при спазване на указанията на здравните власти и земеделските стопани, които нямат възможност да подадат електронно, могат да отидат на място. По думите на Десислава Танева близо 20 пъти е нараснал броят на подадените заявления през електронната система за една седмица). 

От Европейската комисия има зелена светлина за по-висока държавна помощ: съгласно новоприетата временна рамка за държавна помощ земеделските стопани вече могат да се възползват от максимална помощ от 100 000 EUR на стопанство, а предприятията за преработка на храни и за маркетинг на храни могат да се възползват от максимум 800 000 EUR. Тази сума може да бъде допълнена с помощ de minimis (вид национална помощ, специално предвидена за селскостопанския сектор), която може да бъде отпусната без предварително одобрение от Комисията. Наскоро максималната стойност на тази помощ беше увеличена до 20 000 EUR (и до 25,000 EUR в някои определени случаи). Това означава, че по временната рамка общата национална помощ, която може да бъде отпусната за едно земеделско стопанство, възлиза на до 120,000 EUR (или 125,000 EUR).

Комисията си сътрудничи тясно с държавите членки, за да осигури функциониращ единен пазар на стоки чрез създаването на „зелени ленти за преминаване“, за да има непрекъснат поток от хранителни продукти в ЕС. Проверките на гранично-пропускателните пунктове по тези зелени ленти, определени според дадени възлови гранично-пропускателните пунктове, няма да надвишават 15 минути. Понастоящем се дава възможност за преминаване на всички стоки, включително продуктите на хранително-вкусовата промишленост.

По време на видеоконферентна среща на земеделските министри Януш Войчеховски, комисар по въпросите на земеделието заяви:

Изправени сме пред безпрецедентна криза и аз съм безкрайно благодарен на нашите земеделски стопани и производители за неуморния им усилен труд въпреки нарастващите трудности и натиск.

В тези трудни времена веригата ни за доставка на храни успява да докаже своята устойчивост. На днешната ни среща направихме общ преглед на тази бързо променяща се ситуация. Вслушах се внимателно и си отбелязах всички предложения и искания. Сега предстои Комисията да ги анализира и да им отговори. Ще продължа да следя ситуацията в тясна връзка с държавите членки. При необходимост сме готови да предприемем по-нататъшни действия, каза още еврокомисарят.

© 2020 Село - Selo.BG


 

 • директни плащания
  21.03.2020 г.
  10653
  Срокът за кандидатстване по директните плащания няма да се удължава. За сега!
  На този етап Министерството на земеделието, храните и горите не смята да удължи срока за подаване на документи по директните плащания за Кампания 2020. Това съобщават от там, след като в сряда Европейската...
  Виж повече
 • Януш Войчеховски
  19.03.2020 г.
  8678
  Януш Войчеховски: Да подкрепим фермерите, ХВП и търговците в условията на COVID-19!
  Пандемията от коронавирус неминуемо ще доведе до големи трудности в много сектори, включително в селскостопанския и хранително-вкусовата промишленост. Това казва в писмо до министрите на земеделието на ЕС...
  Виж повече
 • COVID19
  19.03.2020 г.
  10629
  Фермерство в условията на COVID-19: Как работят животновъдите и земеделците?
  В условията на извънредно положение заради коронавируса COVID - 19 много хора си останаха вкъщи, много бизнеси бяха принудени да спрат, но работата на животновъдите и земеделците продължава. Как работят...
  Виж повече