Търсене

В какви срокове се подават декларациите за налично и преработено зърно?

28.01.2020 г.
624
Собствениците или ползвателите на обекти за съхранение на зърно или складовете в тях трябва да подават декларация за местонахождението на обектите, местата за съхранение и наличното количество зърно в тях ( Приложение №2 ). Декларация се подава за всеки обект за съхранение на зърно или склад с вместимост над 50 тона, всеки месец до 3-то число на следващия месец в Областна дирекция „Земеделие“ по местонахождението на обекта за съхранение на зърно. Декларацията се подава включително и когато в обекта или склада през съответния месец не се съхранява зърно. В нулевата декларация срещу съответната зърнена култура се записва цифрата „нула“. Изискванията са посочени в Наредба №23 за мониторинг на пазара на зърно .  Според новите правила в Наредба 23 , обнародвани в края на миналата година, декларация за количеството произведено и...

Прочетете цялата новина в АгроКлуб - Агро новини, видео и коментари

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете