Меню

В борбата с виртуалните животни МЗХ увеличава проверките на място в стопанствата

08.07.2021 г.
16431
След като стана ясно, че Министерството на земеделието и храните е провело масирани проверки в животновъдните стопанства през последната седмица и се потвърждават общоизвестна истина за т.нар. виртуални животни в стопанствата, от ведомството дават заявка за борба с мнимите животновъди.

Във връзка с установените нарушения от Кампания 2021 от Министерството увеличават процентът на проверките на място за изпълнение на изискванията на секторното законодателство за идентификация на животните.


МЗХ започват също така актуализация на данните за активни животновъдни обекти в системата си, чрез административни проверки, като информацията за животните ще се актуализира, а обектите без животни ще се „деактивират“ служебно. Предвижда се и въвеждането в експлоатация на нов модул към ВетИС, който ще даде възможност на фермерите да подават уведомленията за животните си. Целта е по този начин да се подобри комуникацията на заинтересованите лица за актуализиране на данните за животните в системата, в рамките на законовоопределените срокове.

От ведомството плануват създаване на система за незабавно и едновременно уведомяване на МЗХГ, БАБХ и ДФЗ за установени по време на проверките несъществуващи и неидентифицирани животни в обектите на фермерите. За тях ще бъдат налагани съответните санкции.

В дългосрочен план се предвижда ограничаване на възможностите фермерите да разполагат с по-голям от необходимия брой ушни марки за идентификация на новородените и премаркиране на животни в системата на БАБХ. Така ще се оптимизира дейността по разпределение и контрол на идентификаторите, като фермерите ще бъдат ограничени в броя на ушните марки, които могат да поръчат в рамките на една календарна година.

Координацията по изпълнението на мерките ще се осъществява от МЗХГ, като периодично ще се прави преглед на изпълнението, с цел набелязване на нови мерки и оценка на ефекта от прилагането им.