Търсене

Възстановяват близо 2000 дка полезащитни пояси в Североизточна България

11.09.2020 г.
9408
Полезащитни пояси на площ от близо 2000 декара ще бъдат възстановени в Североизточна България. В рамките на мащабната инициатива ще бъдат премахнати насаждения от инвазивни дървесни видове върху площ от 1053 декара на територията на Североизточното държавно предприятие (СИДП), съобщават от там. Огромната работа по подмяна на гори от нетипични за България видове, както и възстановяване на полезащитни пояси в лошо състояние, ще се извърши върху площ от близо 2000 декара, като всички предвидени за подмяна и възстановяване насаждения попадат в защитени зони от мрежата Натура 2000.

Значимото по мащаб залесяване става възможно чрез одобрен природозащитен проект на СИДП „Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Североизточна България“. Проектът е на стойност 1 386 763 евро, 74,40% от които са осигурени като съфинансиране по Програма LIFE Nature 2019 на Европейската комисия.


Предвижда се до края на 2024 г. да бъдат премахнати насаждения от инвазивни видове, да бъдат събрани семена, произведени фиданки и да бъдат залесени всички предвидени площи. От Югозападно държавно предприятие – Благоевград, които са асоцииран бенефициент по проекта, ще бъдат осигурени 50 000 контейнерни фиданки за пилотно залесяване целевите обекти по проекта. Предвидените дейности обхващат десет защитени зони от мрежата на Натура 2000 на територията на Североизточно държавно предприятие: BG0000104, BG0000106, BG0000107, BG0000116, BG0000130, BG0000133, BG0000173, BG0000421, BG0000432 и BG0000572.

Проектът има важно значение не само на национално, но и на европейско ниво, тъй като премахването на насаждения от инвазивни чужди видове и възстановяването на естествените горски екосистеми са едни от ключовите мерки за адаптиране към климатичните промени и опазване на биоразнообразието на ниво ЕС. Възстановяването на полезащитните пояси, както и създаването на нови такива също е приоритет за България и региона, като в това направление ще се работи и с експерти от Румъния, за които суховеите в Добруджа, намаляването на почвената влага и ветровата ерозия на почвата също са голям проблем.

Предвижда се за много от дейностите да бъдат наети работници, което ще осигури заетост за хората от по-малките населени места.

Освен Югозападното държавно предприятие, сред изявилите желание да участват като партньори в изпълнението на проекта са Изпълнителната агенция по горите, Romsilva, Северноцентралното държавно предприятие, АБЗ-2006 и Световният фонд за природата (World Wildlife Fund - WWF).

© 2020 Село - Selo.BG
 

 • Радостина Димитрова НАЗ
  26.10.2019 г.
  118797
  Радостина Димитрова, НАЗ: Полезащитните пояси да влязат като еко площи в ОСП! (ИНТЕРВЮ)
  В условията на трайно засушаване през последните години и загубата на почвено плодородие, все повече земеделски производители търсят нови технологии и екологични практики, които да прилагат в стопанствата...
  Виж повече
 • no till земеделие
  21.10.2019 г.
  131769
  Истината за No-Тill земеделието в България (АНАЛИЗ)
  Тенденцията на навлизане и прилагане на нулеви почвообработки No till е факт у нас през последните години и все повече земеделци обръщат поглед към тази технология. В държави като САЩ и Украйна, където...
  Виж повече