Меню

Въвеждат нови изисквания към пасищата с промени в Наредба 44

17.10.2019 г.
122111 1
С промени в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти се въвеждат нови ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти - пасища. Това става ясно от проект, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на земеделието, храните и горите. 

Животновъдните обекти–пасища, където се отглеждат целогодишно пасищно едри и/или дребни преживни животни и/или еднокопитни животни, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. разполагат с ограждение, осигуряващо безопасност на обекта, което не позволява достъп и свободно преминаване от хора и животни;
2. разполагат с площ от поне два декара за една животинска единица;
3. имат осигурен постоянен достъп до вода и храна;
4. имат навес с минимум две съседни стени, който осигурява защита от неблагоприятни атмосферни влияния и други вредни въздействия върху здравословното състояние на всички животни;
5. разполагат с обособено място или съоръжение, което дава възможност за бързо залавяне и фиксиране на животните при извършване на ветеринарномедицински или зоотехнически манипулации;
6. имат поставена информационна табела на входа, съдържаща данни за идентификацията на обекта.


За животновъдните обекти–пасища, в които за периода от 15 ноември до 15 март не се отглеждат животните, няма да се прилагат изискванията за ограждение, навес и информационна табела.

За животновъдните обекти–пасища в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, се прилага само изискванията за  постоянен достъп до вода и храна и обособено място или съоръжение за ветеринарни манипулации.

Общественото обсъждане на проекта на Наредба 44 продължава до 15 ноември.

Животновъдните обекти ще имат срок от 4 месеца след влизане на сила в Наредбата, за да  приведат пасищата си в съответствие с новите изисквания.


София Белчева, © 2019 Агро Клуб - Selo.bg
 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Проект на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


  прасета
  17.10.2019 г.
  117435
  Въвеждат нови мерки за по-висока биосигурност в животновъдните обекти
  Нови мерки за по-висока биосигурност в животновъдните обекти предвиждат изменения в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Тя е публикувана на сайта на...
  Виж повече
  АЧС - ферми
  10.09.2019 г.
  4496
  Заради АЧС - разделят фермите на 3 типа: индустриални, фамилни и лични
  Стопаните, които искат да продължат да отглеждат свине, ще трябва да спазват определени мерки за биосигурност. Те ще бъдат разделени в 3 категории – индустриални ферми, фамилни ферми и лични стопанства....
  Виж повече