Меню

Високи изисквания спъват малки стопани да инвестират в преработка на собствена продукция

18.11.2019 г.
61175
Вече близо месец тече приемът на проекти по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Целта на подмярката е да подпомага изцяло по-малките стопанства с икономически размер между 6 000 и 7 999 евро. Оказва се обаче, че някои кандидат бенефициенти от Сектор Плодове са изправени пред парадоксална ситуация заради несъответствие в Наредбите по отношение на капацитета на едно малко преработвателно предприятие, за което кандидатстват от една страна, и от друга - заради изключително високите санитарно-хигиенните изисквания, които трябва да покрие то.   

За проблема сигнализира пред Село земеделски стопанин, който отглежда 10 дка ябълки и иска да направи малък цех за производство на ябълков сок. 

“Кандидатствам по мярка 4,2,2. За да спазя критериите, трябва стопанството ми да е с 10  дка ябълки и да се вмести в СПО 8000, трябва да преработвам и собствена продукция. Когато отидох в БАБХ, за да попитам какви са изискванията за преработка на ябълки в ябълков сок, ми беше представена Наредба за предприятия с голям и непрекъснат цикъл на производство.

Искат ми помещение за предподготовка, пакетажно помещение, хладилно помещение за съхранение, помещение Спедиция, мъжка и дамска тоалетна, помещение за персонал и т.н. - а персоналът е един човек или максимум двама”, разказва кандидатът.

Той от своя страна обяснил, че “ако направя такова предприятие, няма да мога да го натоваря, защото с моите 10 дка, аз трябва да преработвам 20 тона ябълки, които с минималния капацитет на машините за преработка на сок, са между 1,5 и 2 тона на ден. Тоест аз ще натоваря това предприятие 10 дни и няма как по бизнес план да оправдая инвестицията от 100 000 лв.”. 

В отговор от БАБХ признали, че има такова недоразумение в Наредбите.

Парадоксът е, че дори да спечели финансиране по проект за преработка на ябълков сок, бенефициентът няма да може да регистрира обекта си в БАБХ, защото той няма как да отговаря на високите изисквания на голямо преработвателно предприятие.

В подобна ситуация е и кандидат бенефициент, който иска да изгради сушилня за сливи по подмярка 4,2,2 на ПРСР.  

Относно казуса, от Дирекция Развитие на селските райони в Земеделското министерство посочиха за Село, че от 2004 г. в ЕС се прилага т нар. „хигиенен пакет“, по отношение на хигиената и безопасността на храните, който определя минималните изисквания по отношение на хигиената на храните и не прави разграничение към обектите за производство на храни в зависимост от техния размер и капацитет на производство. 

Цехът за преработка на ябълки е обект за производство на храни по смисъла на Европейското законодателство и Закона за храните. Като такъв, за да бъде осъществявана дейност в него, е необходимо цехът да бъде регистриран от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта.

Преработвателите на животинска продукция години наред се бориха за Наредба 26, която позволява на по-малките животновъди да преработват животинска продукция при облекчени правила.  Такива правила обаче не важат за производителите на плодове и зеленчуци.

“Не виждам какъв е проблемът подобни правила да бъдат приложими и при преработката на по-малки количества плодове и зеленчуци”, посочи кандидат бенефициентът по подмярката за Инвестиции в преработка на селскостопански продукти. На този етап обаче такива облекчени правила няма, а въпросът ни към Министерството на земеделието, храните и горите “Предприети ли са мерки за нормативни промени, за да могат бенефициенти по подмярка 4,2,2 при спечелен проект за преработвателно предприятие, да го регистрират в БАБХ при облекчени правила?”, не получи отговор на този етап.

От Развитие на селските райони посочиха, че кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок (23 декември 2019 г.) за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: rdd@mzh.government.bg,  като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.


София Белчева, © 2019 Село - Selo.BG

  проекти за преработка
  22.10.2019 г.
  117257
  Малки фермери могат да подават проекти за преработка по ПРСР от днес
  Малките земеделски стопанства могат да кандидатстват за европейско подпомагане за преработка на собствена продукция. От днес, 22 октомври, Държавен фонд Земеделие започна прием на проекти по мярка 4.2.2...
  Виж повече
  мярка за преработка ПРСР
  17.09.2019 г.
  9281
  Увеличава се бюджетът за преработка на агропродукти по мярка 4.2 на ПРСР
  С близо 75 млн. лв се увеличава бюджетът по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от Програма за развитие на селските райони ( ПРСР ) 2014-2020 г. Заповедта на...
  Виж повече