Меню

Вижте ставките за COVID 19, които ще получат като субсидия всички в агро сектора

03.07.2020 г.
2900
Министерство на земеделието, храните и горите представи пред бранша преразпределението на ставките за подпомагане на земеделските производители по извънредната подмярка COVID-1. Това стана по време на видеоконферентна среща заместник-министрите на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева и Вергиния Кръстева с представители на браншовите организации, съобщава водещият сайт за земеделие в България - АгроКлуб.

Заместник-министър д-р Лозана Василева заяви, че същественото изменение е в първата подмярка-COVID-1, която обхваща чувствителните сектори – „Плодове и зеленчуци“, „Маслодайна роза“ „Винени лозя“, „Декоративни растения“, „Животновъдство“ и „Пчеларство“. Тя припомни, че първоначалната визия на Министерството бе помощта да се предостави чрез изчисление на ставка на площ и на глава животно. „Тази ставка включваше изчислените разходи за дезинфекция, превенция и всички допълнителни разходи, които земеделските производители се наложи да извършат, във връзка с ограничителните мерки и заповедите на Министерството на здравеопазването“, обясни още д-р Василева.

По думите на Василева, по така предложената концепция, ЕК е изразила несъгласие. „Комисията предложи да направим преразглеждане на нашата визия, а именно земеделският производител да получи помощ под формата на еднократна сума, в зависимост от размера на площите, броя на животните и пчелните семейства Таванът на плащането е 7000 евро за стопанин“, поясни заместник-министър Василева.  Тя бе категорична, че целта е максимално да отразят размерите на земеделските стопанства и да се получи справедлива сума за съответните групи. „Нямаме промяна в стойностите, в бюджета,  а само  в начина на предоставяне на помощта. По подмярката е възможно да има натрупване. Например, ако имаме плодове и зеленчуци, може да се вземе еднократната сума за плодовете, плюс еднократната сума за зеленчуците, но не повече от 7 000 евро“, обясни д-р Василева. 

Сектор „Растениевъдство“

• Финансовата помощ за отглеждане на плодове представлява еднократно  плащане за един кандидат, както следва:
до 1,5 ха – 750 лв.
над 1,5 ха до 5 ха – 1 700 лв.
над 5 ха до 10 ха – 4 000 лв.
над 10 ха до 20 ха – 8 000 лв.
над 20 ха до 30 ха – 12 000 лв.
над 30 ха – 13 500 лв.

•    Финансовата помощ за отглеждане на зеленчуци оранжерийни представлява еднократно плащане за един кандидат, както следва:
до 0,5 ха – 2 700 лв.
над 0,5 ха до 1 ха – 5 000 лв. 
над 1 ха до 2 ха –9 000 лв.
над 2 ха – 13 500 лв.

•    Финансовата помощ за отглеждане на зеленчуци на открито представлява еднократно плащане за един кандидат, както следва:
до 1,5 ха – 950 лв.
над 1,5 ха до 5 ха – 3 000 лв.
над 5 ха до 10 ха – 6 000 лв.
над 10 ха до 15 ха – 8 000 лв.
над 15 ха до 20 ха – 10 000 лв.
над 20 ха – 13 500 лв.

•    Финансовата помощ за отглеждане на маслодайна роза представлява еднократно плащане за един кандидат, както следва:
до 1 ха – 900 лв.
над 1 ха до 5 ха – 4 000 лв.
над 5 ха до 10 ха – 7 000 лв.
над 10 ха до 20 ха – 10 000 лв.
над 20 ха – 13 500 лв.

•    Финансовата помощ за отглеждане на винени лозя представлява еднократно плащане в размер за един кандидат, както следва:
до 1 ха – 300 лв.
над 1 ха до 5 ха – 1 500 лв.
над 5 ха до 10 ха – 2 500 лв.
над 10 ха до 30 ха – 5 000 лв.
над 30 ха до 50 ха – 9 000 лв.
над 50 ха – 13 500 лв. 

•    Финансовата помощ за отглеждане на декоративни растения представлява еднократно плащане за един кандидат, както следва:
до 1 ха – 2 000 лв.
над 1 ха до 5 ха – 8 000 лв.
над 5 ха до 10 ха – 12 000 лв.
над 10 ха – 13 500 лв.

За сектор „Животновъдство“

•    Финансовата помощ за овце и кози представлява еднократно плащане за един кандидат, както следва:
от 10 бр. до 49 бр. – 500 лв.
от 50 бр. до 99 бр. – 900 лв.
от 100 бр. до 199 бр. – 1 800 лв.
от 200 бр. до 299 бр.- 2 200 лв.
от 300 бр. до 499 бр. – 3 000  лв.
от 500 бр. до 999 бр. – 7 000 лв.
от 1000 бр. до 1999 бр.– 9 000 лв.
над 2000 бр. -13 500 лв. 

•    Финансовата помощ за говеда представлява еднократно плащане за един кандидат, както следва:
от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв.
от 10 бр. до 49 бр. – 1 500 лв.
от 50 бр. до 99 бр. – 3 500 лв.
от 100 бр. до 249 бр. – 9 000  лв.
над 250 бр. – 13 500 лв.

•    Финансовата помощ за биволи представлява еднократно плащане за един кандидат, както следва:
от 10 бр. до 49 бр. – 1 500 лв.
от 50 бр. до 99 бр. – 4 500 лв.
от 100 бр. до 200 бр. – 9 500 лв.
над 200 бр. – 13 500 лв.

За сектор „Пчеларство“

•    Финансовата помощ за пчелни семейства представлява еднократно плащане за един кандидат, както следва:
до 49 бр. – 250 лв.
от 50 бр. до 99 бр. – 500 лв.
от 100 бр. До 149 бр. – 700 лв.
от 150 бр. до 299 бр. – 1 300 лв.
от 300 бр. до 499 бр. – 1 700 лв.
над 500 бр. – 3 000 лв.

Заместник-министър д-р Лозана Василева съобщи, че другата новост по подмярката е , че допустими за подпомагане по нея са и бенефициенти по ПРСР, освен земеделски стопани, кандидатствали по схемите и мерките за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020.

По време на срещата бе уточнено, че в подмярка COVID-2  няма промяна от първоначалния вариант. При подмярка COVID-3, която ще компенсира малки и средни предприятия за преработка на селскостопански продукти, като допустими за подпомагане са включени и признатите групи и организации на производители, по предложение на бранша. 
„Освен това, също по предложение на асоциациите, разработихме едно второ направление. Първото беше, тогава, когато предприятията докажат 20% спад за периода от 4 месеца за тази година, спрямо същия период миналата година. Постъпи предложение и да предвидим финансиране и  за предприятия, които не са регистрирали такъв спад, но са извършили  редица допълнителни разходи във връзка с извънредната ситуация. За това даваме втора опция като възможност за подпомагане – 270 лв. на едно заето лице. В този случай няма да се изисква  доказване на загуба на доход. Двете опции са на разположение на предприятията“, подчерта д-р Лозана Василева. 

Така направените предложения отговарят на измененията на Регламента и са съгласувани  от ЕК. Те ще бъдат представени за одобрение чрез писмена процедура на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 г., след което страната ни ще изпрати до ЕК изменението на Програмата. През месец юли ще бъде разписана Наредба за прилагане на мерките, след което се предвижда през месец август ще бъде отворен и приемът по извънредната мярка.


Източник: Агро Клуб - Agroclub.bg

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете