Меню

Вижте кои мерки от ПРСР ще стартират с прием на проекти през 2021

16.03.2021 г.
1544
© снимка: АгроКлуб

През 2021 г. ще стартират приеми по още 8 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) с бюджет от близо 494 млн. евро. Това е решено от Комитета за наблюдение на Програмата, който одобри rндикативната годишна работна програма. Целта е да бъдат подпомогнати земеделските производители, млади и малки земеделски стопани, както и чувствителните сектори, се посочва в мотивите на МЗХГ.

Графикът предвижда през месец април да бъдат отворени  приеми по най-атрактивните мерки за земеделците от ПРСР, които са с широк набор от подпомагани дейности.  Това са подмерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Прилагането им ще допринесе за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване на сектора. Основната цел е проектите да бъдат с акцент към инвестиции, свързани с напояване, околна среда /пречиствателни съоръжения/, дигитализация и автоматизиране на производствените процеси.

През септември ще стартират подмерките 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Насочването на средства по тях ще подпомогне земеделските стопани при въвеждането на нови модерни технологии и осигуряване на безопасна работна среда.
До края на годината предстои да бъдат отворени и подмярките 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване,  16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ и  19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“.

Вече са стартирани приеми по подмерките  5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширение” и подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“.

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете