Меню

Вижте важните теми, които бяха разгледани на Съвета по земеделие на ЕС (ВИДЕО)

28.01.2020 г.
10508
Какво разгледа Европейския Съвет по селско стопанство и рибарство, който се проведе вчера 27-и Януари, вкл. с учатието на министър Десислава Танева?

Земеделските министри обсъдиха Регламент относно преходните правила на ОСП
Въз основа на документ на председателството министрите проведоха обмен на мнения по предложението за регламент относно преходните правила на ОСП. Целта на предложението е да се осигури непрекъснатост на подпомагането по линия на ОСП за европейските земеделски стопани и други бенефициенти през 2021 г., предвид че прилагането на новите стратегически планове няма да може да започне от януари 2021 г.

Етикетиране във връзка с хуманното отношение към животните
Делегацията на Германия представи информация за парламентарните обсъждания в страната относно националните етикети, с които да бъде обозначавана храната, произведена съобразно стандарти за хуманно отношение към животните, надвишаващи минималните законови изисквания, и изрази позицията на Германия в подкрепа на общоевропейски етикет за храната, произведена от животни, отгледани при хуманни условия.Африканска чума по свинете
Европейската комисия представи информация за резултатите от международната конференция на високо равнище „Бъдещето на световното производство на свинско месо в условията на заплаха от африканска чума по свинете“.

Етикетиране на меда
Словения и Португалия представиха от името на няколко делегации декларация относно посочването на произхода на смеси от пчелен мед върху етикетите.

Европейски зелен пакт
На открито заседание Комисията представи съобщението си „Европейският зелен пакт“, публикувано на 11 декември 2019 г. Според съобщението стратегията „От фермата до трапезата“ и общата селскостопанска политика (ОСП) са основните инструменти за подпомагане на селските стопани и рибарите в борбата с изменението на климата, защитата на околната среда и опазването на биологичното разнообразие. След представянето министрите обсъдиха селскостопанските аспекти на Европейския зелен пакт въз основа на изготвена от председателството бележка с насоки.

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg
 

  Танева
  28.01.2020 г.
  8892
  България иска запазване на европарите за надзор, наука и превенция за АЧС
  Европейското съфинансиране на програмите за активен надзор, наука и превенция за Африканската чума по свинете ( АЧС ) не трябва да се намаляват. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите...
  Виж повече