Меню

Вергиния Кръстева: В новата ОСП акцентираме на темите, които са от значение за България

29.07.2019 г.
3391
В четвъртък се постави началото на дебата по бъдещата Обща селскостопанска политика, като се представи проект на така наречения SWOT анализ за земеделие и хранително-вкусова промишленост. Това е един от трите анализа, които имаме ангажимент да направим. Другите два са възложени. Те се отнасят за социално-икономическия анализ и анализа на околната среда и климата. 

Новата Обща селскостопанска политика е ориентирана към резултата. 
Запазването на бюджета на ОСП е плюс, бюджетът по директни плащания, както и сближаване на нивата на директни плащания, което ще се случва плавно от 2021 година до 2027-ма. 

Преди вече повече от година, съвместно с бранша и с представителите на фермерите в България е изготвена рамкова позиция по отношение на това, какво ще поддържа България в процеса на преговорите. Основните приоритети са свързани със запазване на бюджета и за бъдещия програмен период. Директните плащания трябва да осигуряват нужната подкрепа на доходите на земеделските стопани. Обвързаната подкрепа в момента е предложена с намален процент спрямо сегашния процент, в момента той е 13 + 2. В предложението на Европейската комисия този процент е заложен като 10 + 2 и ние работим за увеличаване на този процент. България е подкрепила различни декларации на държави членки, в които се иска именно увеличаване на процента. Запазване на преходната национална помощ също е една от целите на България. Това е свързано със средства от националния бюджет и въпреки, че той е неутрален за ЕС, насочен е към сектор „Животновъдство“ и сектор „Тютюн“, и считаме, че можем да вървим в посока за запазването му и в следващия програмен период.

Преговорите продължават и продължаваме да акцентираме на темите, които са от значение за България: обвързаната подкрепа, преходната национална помощ и запазването на бюджета. Това е тема, която е елемент на многогодишната финансова рамка и тя се разглежда на ниво правителствени ръководители и предстои да бъде взето такова решение, предстои рамката да бъде приета до края на годината.

Много от мерките и схемите за подпомагане, които се прилагат и в момента ще бъдат запазени и в бъдещия програмен период. Досега изискванията бяха определени в регламентите от Европа. Сега част от тези елементи ще са обект на национално решение в Стратегическия план, който България има за цел да изготви за бъдещите политики.

Работи се и по сформирането на тематична работна група. От една страна е браншът, в лицето на фермерите, от другата страна е академичната общност, различни ведомства, отговорни за политиките на ОСП. Идеята е да се случват нещата прозрачно, решенията да се взимат информирано за всички страни и да се получат интересни дебати, в който не само администрацията да е главно действащо лице. Схемата за единно плащане на площ ще остане в този си вид. Обвързаното подпомагане ще продължи да работи. Насочено е към Сектор „Плодове и зеленчуци“ и Сектор „Животновъдство“. 

Миналата и по-миналата седмица бяхме направили областни консултативни съвети на тема „Животновъдство, плодове и зеленчуци“. Целта на тези съвети беше да чуем всеки земеделски стопанин по места. Някои срещат трудности, те не могат да присъстват тук в министерството. Това ни е посоката: да чуем всеки един с неговото предложение.
 

  Дискусия за ОСП
  26.07.2019 г.
  2471
  Редукция по всички схеми за директни плащания се предвижда в новата ОСП
  Общата селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027  цели обединяване на Първи и Втори стълб в един общ Стратегически план. Той ще има за цел да гарантира синхрон между директните плащания и развитието на...
  Виж повече
  НАЗ - Бяла Слатина
  21.06.2019 г.
  2081
  Министър Десислава Танева инициира срещи с агросектора за бъдещата ОСП след 2020
  Координационна група в Министерство на земеделието, храните и горите ще комуникира с бранша процеса по договаряне на новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Това съобщи министърът на земеделието, храните...
  Виж повече
  22.02.2019 г.
  6419
  График за субсидии по СЕПП, мониторинг на земеделските земи и ОСП след 2020 (ВИДЕО)
  Вижте видео изказванията от откриването на Националната среща на земеделските производители, която се проведе за 7-а поредна година под инициативата на Асоциация на земеделските производители в България...
  Виж повече
  Франция призова за агроекологични мерки и запазване бюджета на ОСП
  18.12.2018 г.
  3613
  Франция призова за агроекологични мерки и запазване бюджета на ОСП
  Франция иска да акцентира върху екологичните мерки в бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП), с цел да се подкрепи преходът към агроекология. Новата ОСП ще трябва да бъде разработена и приложена по...
  Виж повече
  ОСП след 2020: Директни плащания на пчелно семейство за опрашване
  11.12.2018 г.
  4090
  ОСП след 2020: Директни плащания на пчелно семейство за опрашване
  Повече подкрепа за пчеларския сектор, която да бъде финансово подплатена в новата Обща селскостопанска политика /ОСП/, иска евродепутат Момчил Неков. Той внесе предложения за изменения в новата ОСП във...
  Виж повече