Меню

Васил Грудев: Познавам голяма част от дефектите в ДФЗ

13.08.2019 г.
3680
Няма да правим реклама на фонд Земеделие, любопитно ни е какво се случва там. И аз ви благодаря, че по- малко от месец след стъпването в длъжност сте готов за интервю за Хоризонт, защото дойдохте в този фонд с заявка за проветряване, отваряне и изсветляване на институцията, нещо,което е почти кауза пердута, според мен.

Васил Грудев: Ами дори и да изглежда така, все пак не е хубаво да стартираме работа с развято бяло знаме, така че, това е един от основните аспекти, който аз съм си поставил като лична задача, но не можем да изключим и факта въобще, че институцията тя трябва да работи, освен да работи обаче , трябва да работи и прозрачно и освен да работи и прозрачно, трябва да работи и спокойно. Така че кумулирането на тези три фактора, ще доведе до това,че работата на фонд Земеделие ще бъде в полза на обществеността. Защото ние не трябва да забравяме, че фонд земеделие не работи за себе си, дори и ако искате, не работи и само за земеделските стопани и производители,които са бенефициенти, стотиците хиляди бенефициенти на фонд Земеделие. Но Фонд земеделие работи и за обществеността, разпределяйки толкова голям обществен ресурс.

То звучи като добро пожелание всичко това в работата на полза на обществеността, обаче аз се хващам за думата спокойствие, с което трябва да се работи във фонд земеделие. Като влязохте там от 23ма директори на дирекции ви посрещнага само 3ма останалите 20 са се бяха скатали някъде, бяха излезли в болнични, в отпуск или въобще всеки се беше скрил,както намери за добре. Обяснихте го със стрес в системата. Успокои ли се системата вече
Наистина продължава да звучи като анекдот. но това беше истината. Другата истина обаче ,последващата е, че само в рамките на няколко дни, струва ми се, че нормалната работа, като ежедневна работа се завърна в институцията, така че първоначалното успокоение на ситуацията е факт и се случи. Ако въпроса ви е за същите директори още и към и така няколко дни след като го съобщих, всички са на работа, застъпили са на своите позиции и напредъкът по самите дейности на фонд земеделие показва че работата тръгна в една добра,спокойна и така малко по - оперативно-експедетивна посока.


За конкретните дейности ще кажем след мъничко. Преди това ми кажете основните проблеми, които имате за решаване във фонда. Достатъчно ли ви беше времето да се ориентирате? Какво стои пред вас като най-спешен порядък за решаване.
Вижте, за добро или за лошо структурата и въобще работата на Фонд земеделие на мен в лично качество нито ми е нова, нито ми е непозната. От това естество аз съм прекарал една голяма част от така професионалния си път във Фонд земеделие.

Опцията за лошо каква пък е. Казвате за добро или за лошо?
За добро или за лошо. За лошо понеже познавам голяма част от дефектите вътре в самата система, което понякога да кажем може би няма да е добре за лошите герои в системата, но пък това е едно необходимо зло

Кои са лошите герои в системата?
Те са много. За мен най-ясния пример за това дали героя е лош или добър е дали той е част от системата със смислени действия или той е част от аз ги наричам тези кърлежи по системата ,които обичат да се прилепват към определени финансови потоци. Така чисто метафорично да се пробват да изсмукват част от тези финансови потоци, не там за където са предназначени.

Лесно ли е да откриете тези кърлежи в системата и готов ли сте да ги отстраните
За съжаление не е лесно. Аз имам пълната и така абсолютна готовност и решимост те да бъдат отстранени до толкова до колкото успея правилно и коректно да ги интерпретирам и идентифицирам

Но все още не се е случило това?
Лека по лека се случва.

Тоест има ли до момента уволнени, отстранени, освободени от фонда.
Има, да

Колко?
На този етап те са да кажем 4-ма служители.

На какво ниво в йерархията са те.
Най-високото ниво - началник отдел.

По какви причини, ще ни кажете ли?
Поради как да ви кажа... - съмнения в така изпълнението безкористно на служебните им задължения. Много лесен е примера, знаете ли, който ние си говорихме с вас преди малко . Пример свързан с демонстрация на определен стандарт на живот на държавен служител,който по никакъв начин не може и няма как да бъде свързван с една безкористна работа в полза на обществото.

Като например с заплата на държавен служител да си купиш брониран мерцедес и да си мислиш , че никой няма да забележи, че ти нямаш пари да си го купиш
Разбрахте ме прекрасно и да идваш всеки ден на работа с него, нали така.

Защо всички са се правили, че не го виждат това нещо?
Не мога да ви кажа.

Добре, защо всички са се правили, че не разбират, че имат огромни закъснения в някои от делата, които трябва да свършат. Закъснения по мерките,които следва да бъдат разгледани, проектите да бъдат финансирани, проектите да бъдат сключени договори по тях. защото това е основната функция на служителите във фонд земеделие нали да разглеждат проектите да ги одобряват и да разпределят правилно европейските пари, не е да карат бронирани мерцедеси.
Много сте права. За съжаление това също е факт. Средното забавяне при разглеждането на проектите варира между 18 и 14 месеца.

18 месеца са година и половина
Точно така.

Някой даде ли смислен отговор на това забавяне Като отидохте и като ги питахте тези хора, които работят там.
Не трябва обаче и да се пресолява манджата с това забавяне защото една част от забавянето се дължи и до не до там добре планирани приеми в рамките на годините.

А кой ги е планирал тия приеми?
Те се извършват от управляващия орган, те се одобряват от комитет по наблюдение но наистина ен е добра планировка тази която ще доведе до задръстване с хиляди проекти в рамките на няколко месеца фонд земеделие при положение че е пределно ясно, че експертния потенциал който трябва да ги разгледа е един и същ и чисто физически много трудно би могло да се случи. За съжаление обаче отговора на администрацията за този тип недобре планирани действия е довел до още по-голямо закъснение. т.е прилагани са така стандартни, чиновнически подходи когато искаме да оправдаем дадено забавяне да започнем да питаме въпроси самия управляващ орган, европейската комисия, може би папата само не сме питали за интерпретация по определени казуси как да се действа.

Не е новина за вас г-н Грудев че подобно натрупване на хиляди проекти които чакат своето преглеждане и утвърждаване е един от начините да се генерират корупционни практики да речем . Като ти чака много дълго проекта, ти започваш да търсиш начин да стигнеш до чиновника който пък може да направи така, че проекта ти да мине през коридорчето.
Съгласен съм. Това също са част от опитите за прилепване на тези кърлежи по системата които аз ги наричам и за това за мен е важно първо ние възможно най-бързо да отпушим тази оперативна работа на фонда за която се надявам да имаме време да поговорим и в последствие и на второ място за мен е много важна ние да определим регламентирано и ясно взаимодействието и контакта на бенефициента с експерта, който се занимава с неговия проект. За мен този контакт е ключов и той не трябва да бъде таен по кюшета, скрит. Трябва да бъде с явна комуникация, бенефициента трябва да има достъп до експерта който разглежда неговите документи във всеки един момент, но този достъп на комуникация трябва да бъде записван ясен и прозрачен. И ако щете работата която аз в момента започвам структурирането на тази работа във Фонд земеделие е всяко едно досие което се разглежда във фонда да има своята така наречена електронна кутийка, в която електронна кутийка освен всичко което се случва по този проект да бъде записвана и цялата комуникация на бенефициента с експертите които го разглеждат. за да се знае кой по какъв начин кога. Далеч съм от мисълта че имаме възможност да се следи цялата тази комуникация но при необходимост тя винаги може да бъде отворена това електронно досие, тази електронна кутийка и да се види какво се е случило във времето. връзката бенефициент експерт без посредници е едно от решенията за прозрачна и ползотворна работа в полза на това което казвам аз обществеността.

Този кол център, който заявихте още с влизането си във фонда е част от този стремеж. Давам си сметка, че малко хаотичен върви разговора ни обаче от от толкова много време никой от фонд земеделие не е говорил пред медиите за това което се случва там и за това което трябва да се случва и са се натрупали ужасно много въпроси.
Съгласен съм. за това съм тук при вас и ще бъда при вас когато е необходимо и има въпроси. Да темите са прекалено много и стартирайки този тип малко по стратегическо планиране на работата във Фонд земеделие и вие трябва да си дадете сметка, че аз не мога да се хвърля изцяло в тази посока защото всички тези натрупвания те трябва да бъдат преодолени стъпка по стъпка и оперативната работа във фонда тя не може да бъде навредена поради стратегическите размествания на комуникацията и на отворената комуникация с обществеността.

КАжете първо за оперативната работа във фонда. В момента кои мерки са отворени, Кои от тях са най-важните за хората които очакват реакцията на фонд земеделие какво се праив. по кои мерки приемате колко пари в момента са в оборот.

Ако говорим за отворени мерки , в момента има отворена единствено подмярка 6.3 това е стартовата помощ за развитие на малки стопанства. Там крайната дата за подаване на предложения е до 30 септември. Под оперативна работа аз по скоро визирам изчистването на цялото натрупване на закъснения в рамките на тези периоди между 18 и 14 месеца. Започвам поетапно и то ако искате чисто приоритизирайки определени приеми които следват да бъдат затворени. да се работи хаотично

Кажете ги да.
През тази седмица успяхме да затворим така просволутия прием по подмярка 6.1 това са младите земеделски стопани при която имаше огромно закъснение все пак за едни не толкова трудни проекти.

Колко проекта има по мярката подадени?
Бяха подадени 1837 проекта
Колко одобрихте?
880 на този етап са одобрени и в момента сме разпратили на всички 880 бенефициента покани за скл на договор. Планираме в петък тази седмица да успеем и да връчим вече и истинските договори на бенефициенти защото все пак това е свързано и с подготовка на документи от тяхна страна. Освен тези 880 проекта една важна информация за слушателите имаме още 114 проекта които са одобрени на етап комисия за одобрение но за които няма наличен бюджет в момента

Какви са техните шансове
Техните шансове нека да го кажа и пред вас са много големи и аз смело мога да заявя, че ние ще сключим договор и с тях тъй като така работим и с колегите от министерство на земеделието храните и горите за осигуряване на наличния на необходимия ресурс който е около 3 млн евро за да можем да финализираме и тези проекти и така да удовлетворим напълно всички проекти които са преминали през етапа на кандидатстване. Но тъй като това е втори прием по подмярка 6.1 и там няма как да има вътрешен трансфер на бюджет по мярката. ангажираме преговори с комисия да прехвърлим от неработещи мерки този наличен ресурс за да финансираме всички наши земеделски млади стопани. Това е един жест към тях. Мярката е много важна и социално ако щете за да можем ние да ги подкрепим всичките им проектни предложения.

Горските мерки май имат шанс.
Горските мерки са ни трети приоритет. Втория ни приоритет това е подмярка 4.2. това е за инвестициите в преработка на селскостопански продукти. тя е много важна за земеделския бизнес или за преработвателната индустрия. това е изкл важна мярка при която ето да ви кажа приема беше проведен през февруари месец 2018 г.
Тоест отново имаме забавяне. В рамките на следващите тъй като приключихме оценката на младия фермер в рамките на следващите 2 седмици се надявам да мога да обявя пред вас че сме приключили и работата по подмярка 4.2 и там да скл договори с бенефициентите.
Третия приоритет са горските мерки. Там пък забавянето е още по голямо. Той ще дойде на трето място след като приключим приема по подмярка 4.2. но да ви кажа за забавянето ето говорим си за горските мерки знаете ли там така при комуникацията ми с бранша колегите казват ами то е добре да се действа но имайте предвид че тя технологията вече се развива толкова бързо че в рамките на тия почти 2 години в които нямаме сключени договори проектите те са остарели морално и като инвестиция така че е необходимо да бъдат подобрени там където е възможно. разбира се ще го направим . казвам ви го само като пример за това че една помощ освен да се отпусне правомерно тя е много важна да бъде отпусната навременно.

Но това прави още по абсурдни закъсненията от година и половина за едни такива проекти които са свързани с бурно развиващи се технологии.. Ако днес подадеш проекта и той предполага финансиране за една съвременна технология утре той вече е остарял и междувременно някой чиновник го е проспал.
Съгласен съм за това се връщам и на планирането. Това което направихме с министър Танева е едно много детайлно и задълбочено планиране на работата и това е една от причините поради която ние в момента не отваряме ангро всички подмерки и мерки за които имаме бюджет и така видите ли да има индикация в обществото че се работи много бурно по всички теми. Не,нащо планиране е да затворим всичко което е натрупано до момента. Да отворена е подмярката 6.3. която също е много социално важна и чувствителна за нашите най-малки земеделски производители. И от друга страна ние да наблюдаваме изпълнението на самата програма тъй като края на година наближава и няма какво да крия от вас имаме и не добри негативни сценарии за чисто финансовото приключване на програма тази година.

Темпото на усвояване на средствата имате предвид?
Именно.
Може ли да кажем как изглежда картината там към този един момент колко са средствата по цялата програма колко са договорирани колко са изплатени
Съвсем схематично да общия бюджет на програмата е около мисля, че е 2.9 милиарда евро малко над 2.9 милиарда евро. към момента имаме подписани договори за 2 милиарда евро тоест имаме около 60% от общия бюджет на програмата. Изплатени са 34% от нея това са около мисля, че 850 милиона евро.

Рисковете какви са?
рисковете към края на годината са такива че за да се справим с тях ние ще трябва да извършим плащания със средства от програмата и на част от площните мерки тези които се финансират от Програмата за развитие на селските райони. Проблемът е, че в рамките на предходните така няколко години те винаги бяха изместени на годината следваща годината на кандидатстване и ще трябва наистина да направим един сериозне административен едно сериозно усилие да бъдат платени защото тук е свързано със самолетното заснемане на страната с изготвянето на фотокартата . така че в рамките до месец декември ние да успеем да платим и част от площните мерки които се финансират от програмата за развитие.

Риск от загуба на пари има ли?
Хипотетично винаги има но съвсем откровено мисля си че ще се справим и няма да имаме неусвояване на средствата но трябва да платим и част от площните мерки в края на тази година.

Допускате, че ще успеете да го направите през декември. Финална минута на разговора ни. Да кажем две думи все пак за ко центъра. кога той ще бъде факт и земеделците ще могат да звънят да се свързват пряко с експерти да задават въпросите си да получават отговори?...
Не по рано от 6 до 9 месеца от този момент. Не по рано от тази дета тъй като той е една бръмка аз го комуникирах просто за да дам илюстрация на това как трябва да се води комуникацията бенефициент експерт във фонд земеделие. но той е една малка част от тази електронна брънка при обработката на самите заявления. вътре в тази електронна кутийка ако си я представяте на досието , трябва да е цялата документация на проекта тя трябва да бъде електронно достъпна. там вътре една част ще бъде и самата комуникация с бенефициента. Но това извадих го като пример за да се илюстрира необходимостта от комуникация но той е част от една доста по-голяма електронна стъпка в работата със самите заявления - това са заявления,досиета, всичките съпътстващи документи по съответното досие, което да може да бъде отваряно и да са налични на едно място, разбира се достъпа на бенефициентите до тази кутия и не на последно място достъпа на обществеността до тези проекти и комуникацията с обществеността за това какво се прави и какво се финансира.

6 месеца - запомняме срока след 6 месеца ще ви попитаме какво сте правили.
6-9 месеца.