Търсене

Важни срокове за споразуменията за ползване на пасища, мери и ливади за 2020 г.

09.10.2019 г.
178
До края на месец октомври стопаните могат да кандидатстват за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 г. по реда на чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). Вижте кои са важните срокове, свързани  с процедурите за изготвяне на споразумения:   До 31 октомври - Собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ могат да подадат в общинската служба по земеделие по местонахождение на пасищата, мерите и ливадите заявление по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, за участие в споразумение. Заявлението се подава лично или чрез пълномощник и при възможност се представя и на оптичен носител. Към заявлението лицата...

Прочетете цялата новина в АгроКлуб - Агро новини, видео и коментари

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете