Меню

Важни правила за правилно управление на зелените фуражи

Важно е да се знае, че качеството на силажа зависи преди всичко от качеството на суровината, влизаща в ямата. Загубите на сухо вещество и промените в качеството на силажа не могат да бъдат напълно премахнати, но те могат да бъдат сведени до минимум чрез използване на добри УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ:
 

1. Окосете зеления фураж рано сутринта, ако очакваният период за завяхване е няколко дни. В случай че условията на сушене са добри и се очаква прибиране на следващия ден, окосете зеления фураж късно през деня. Проучванията показват, че люцерна, окосена следобед, оставена да завехне в рамките на 24 часа и силажирана при 35% сухо вещество, достига по-ниски нива на рН. Полученият по този начин тревен силаж е с много по-добро качество.
 

2. Силажирайте фуражите, когато имат подходящо съдържание на влага (в зависимост от структурата на ямата и фуражните култури, между 30 и 50% сухо вещество), за да намалите загубите от изтичания и да увеличите максимално нивото на уплътняване на силажа.
 

3. Задайте на силажокомбайна теоретична дължина на рязане от 1,0 cm за зелени фуражи и 0,6 cm за царевичен силаж. Късата дължина на частиците увеличава наличността на захари за ферментация и улеснява уплътняването на силажа. Въпреки това, поне 20% от частиците трябва да надвишават 2,5 cm дължина, за да се осигурят достатъчно ефективни влакнини в силажа.
 

4. Запълването на ямата трябва да бъде непрекъснат процес, със закъснения не по-дълги от една нощ. Последното стоварване за деня винаги трябва да се отъпква много добре, за да се намали проникването на кислород през нощта.
 

5. Избягвайте замърсяване на силажната маса с почва (с кал от гумите). Така ще намалите риска от високи нива на нежелани видове бактерии (клостридии).
 

6. Утъпквайте силажа колкото е възможно повече, за да “изгоните” кислорода и благоприятствате растежа на млечнокиселите бактерии.
 

7. Използвайте добавки (инокуланти), за да подобрите ефективността на ферментацията, намалите загубата на хранителни вещества и запазите качествата на силажа.
 

8. Покрийте ямата с найлон, за да спрете достъпа на кислород. Лошото покритие (или никакво покритие) причинява големи загуби на сухо вещество, нежелана ферментация и некачествен, а в много случаи дори опасен силаж. Найлонът трябва да има ниско ниво на просмукване на въздух, да бъде поставен внимателно и прикрепен, за да се запечата и изолира напълно ямата.
 

9. Оставете ямата затворена най-малко две седмици, за да достигне фазата на ферментация.
 

10. Планирайте изграждането на ямите така, че при изхранването да се отстраняват от 5 до 10 cm силаж всеки ден (така, че скоростта на отстраняване на сухото вещество да е по-голяма от скоростта на проникване на кислород в предната част на силажа).
 

11. Използвайте оборудване, което оставя гладка повърхност, за да минимизирате излагането на кислород и риска от вторична ферментация.
 

12. Когато изхранвате силажа, отстранете от ямата само количеството, необходимо за едно хранене. Почиствайте остатъците преди всяко раздаване, за да избегнете развалянето на силажа на хранителните пътеки (яслите).