Търсене

Бюджетът за ОСП: 5,6 млрд. евро за директни плащания и “относително запазване” на парите по ПРСР

22.07.2020 г.
8531
България ще има достъп до над 7 млрд. евро в новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) - над 5 млрд. от средствата ще са за преки плащания за земеделските производители и над 2 млрд. евро за развитие на селските райони, става ясно след като Европейският съвет прие многогодишната финансова рамка на ЕС 2021-2027 г. “Особено важно за България е, че беше договорено запазване на нивото на европейско финансиране за Общата Селскостопанска политика”, коментира във Фейсбук профила си министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Там тя представи и какви средства са предвидени за директни плащания и развитие на селските райони до 2027 г.:

Директни плащания - прогнозно осреднено плащане на хектар до 2027 г. - 219 евро

Съгласно приетите заключения на Европейския съвет за директни плащания и пазарни мерки са предвидени повече от 258 млрд. евро. Очакваме предвиденият финансов ресурс да позволи повишаване на средствата за директни плащания за България прогнозно с около 5%, в сравнение с текущия финансов период и от 5,3 млрд. евро да станат 5,6 млрд. евро. За всички земеделски стопани е важно, че продължава процеса на постепенно сближаване на директните плащанията между държавите членки (външна конвергенция) чрез запазване на приложимия до момента механизъм. Именно прилагането на механизма за външна конвергенция стои в основата на увеличаването на пакета за директни плащания на България. Прогнозно осредненото плащане на хектар следва до 2027 г. да достигне 219 евро/ха.
По цени за 2018 г. средствата за директни плащания за България са в размер на 5,06 млрд. евро като за сравнение за периода 2014-2020г. сумата е в размер на 4,7 млрд. евро, което представлява увеличение от 305 485 млн. евро.

Програма за развитие на селските райони (ПРСР) - “относително запазване” на средства

За ПРСР са предвидени повече от 85 млрд. евро на ниво ЕС. От Министерството очакват предвиденият финансов ресурс да позволи повишаване на средствата за развитие на селските райони за България с 250 млн. евро от ЕЗФРСР, или 10% повече в сравнение с първоначалното предложение на ЕК от 2018 г. С увеличението спрямо 2018 г. средствата за ЕЗФРСР от 1.97 млрд. евро стават 2.2 млрд. евро по текущи цени. С увеличението ще се осигури относително запазване на средства, които ще са на разположение на земеделските производители. Бенефициентите ще имат достъп до същото ниво на финансиране по мерките за развитие на селските райони предвид демаркацията с Оперативна програма Региони в растеж, предвид че населени места над 15 хил. жители ще са в обхвата на същата.

Представената информация е базирана на предварителни изчисления на разпределението на средствата за Общата селскостопанска политика от общия бюджет на ЕС за България. Изчисленията предстои да бъдат финализирани след окончателно получаване на разбивките за отделните държави-членки от Европейския съвет. Представените на данни в заключението на Европейския съвет и оповестени от Правителството са по цени за 2018г. 

Изчисленията предстои да бъдат финализирани след окончателно получаване от Европейския съвет на разбивките за отделните държави-членки. Министерство на земеделието, храните и горите ще публикува окончателните данни след получаване на официална подробна информация за средствата за ОСП за България от Европейския съвет, съобщава още Десислава Танева.

Пакетът за Многогодишна финансова рамка предстои да бъде представен за съгласуване с Европейския парламент. 

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg

 • ОСП бюджет
  21.07.2020 г.
  11589
  Бюджетът за ОСП 2021-2027 - директни плащания, тавани, селски райони
  След преговори, продължили четири денонощия, европейските лидери са се споразумели за бъдещата многогодишна финансова рамка (МФР) на Европейския съюз за следващия програмен период 2021 - 2027 г....
  Виж повече
 • бюджет ОСП
  10.03.2020 г.
  8397
  Европарламентът: Бюджетът за фермерите в ОСП 2021-2027 трябва да се запази! (ИНФОГРАФИКА)
  Европейският парламент иска запазване на средствата за селско стопанство и подкрепа за по-слабо развитите региони в дългосрочния бюджет на Европейския съюз за период 2021-2027 г.  Днес...
  Виж повече
 • селски райони
  09.01.2020 г.
  8590
  Предлагат промяна в критериите за “селски” и “градски” райони 
  Регионалното министерство предлага промяна на критериите, по които териториите се делят на „селски“ и „градски“ и получават финансиране съответно от Програмата за развитие на...
  Виж повече