Търсене

Българският листен тор Акрамет остава единствената цялостна имунотехнология на пазара

28.03.2020 г.
12091
На фона на огромното разнообразие на листни торове на пазара, българските листни торове Акрамет се утвърдиха в практиката като надеждни и качествени продукти с висок и устойчив ефект върху растителното здраве, добивите и качеството. Те са разработени от Научно-изследователския технически център за земеделие Плантис. Заедно с консултантската дейност на НИТЦЗ Плантис и услугите, които извършват с диагностика на проблемите в минералното хранене на растенията, приложението на техните продукти води до трайни, значителни резултати в зърнопроизводството.

Повече за листните торове Акрамет и за тяхното приложение разказа пред Село управителят на НИТЦЗ Плантис Ивелин Желязков

Представете многофункционалния листен тор Акрамет и кажете какво го отличава от останалите продукти на пазара?
  
Оптимизациите в състава на Акрамет Класик през 2019 г се оказаха особено успешни и резултатите бяха много добри. Те бяха направени на базата на общата статистика за съдържанието на хранителни елементи в почвите в различни райони на страната, изследвани  в агрохимична лаборатория Плантис. Продуктът се оформя като сигурно и рентабилно средство за въздействие върху добивите и надеждно допълнение към растителната защита.

Листни торове Акрамет продължават да са единствената цялостна имунотехнология на пазара способна да предизвика едновременно мощен имунен отговор срещу гъби и насекоми и дори да се справя самостоятелно с тях – предпазно и лечебно действие. При това тази имуномодулация е внедрена в листен тор с уникален принцип на стимулация на метаболизма, който решава проблема и със снабдяването на растенията  с крайно важни хранителни елементи, включително пакет от ултрамикроелементи. 

Акрамет Класик осигурява мощна подкрепа на растителната защита – имунна растителна защита и сигурно, стабилно въздействие върху добивите и качеството на зърното. Продължаваме да настояваме пред земеделците за разширена есенна грижа при пшеницата и ечемика включваща третиране на посевите с Акрамет Класик през декември и внасяне на първото количество азот през същия период. Неизвършването на тези мероприятия отчитаме като съществена технологична грешка в борбата за високи добиви. Честата практика посевите да бъдат торени предсеитбено и след това чак в края на февруари и март е  една от причините за катастрофалните добиви от сортове, чиито потенциал за добив е 1600 кг/дка.

Другата причина е почвения дисбаланс по отношение на микроелементите и свързания с това слаб имунитет в растенията. Това предизвиква ранни нападения от септориоза, кафява ръжда и коренови заболявания. Това се премахва най-успешно с Акрамет Класик, самостоятелно или в комбинация с фунгицид – силен имунитет и ключови за презимуването хранителни елементи. Поддържането на добро здраве и висок потенциал на посевите през цялата вегетация се постига с превенция, а не пост фактум. Това е пътя към високите добиви.

Какви решения можете да предложите предвид променливото време тази пролет?

Пролетта на 2020 се оказа много коварна за есенниците в Северна България. Топлото и благоприятно за развитие време се смени с внезапни мразове, което доведе до измръзване на част от посевите в Северна България. Най-много пострадаха интензивно развиващите се пшеници и рапици заради отпадналата закалка към ниски температури. На дневен ред е грижата за възстановяването на тези посеви, за което подготвихме специален вариант на Акрамет – Акрамет Амино, който съдържа значително количество аминокиселини с превес на Триптофан, Фенилаланин и Тирозин, имащи пряко отношение към хормоналния баланс и общата устойчивост към биотични и абиотични фактори, както и множество други важни физиологично-активни вещества и хранителни елементи. Тази комбинация има много силен възстановяващ ефект при химичен стрес от РЗ препарати,  градушки и преовлажняване. Трайната промяна на климатичните условия – суха и топла зима, последвана от влажна и често хладна пролет с температурни изненади поставя пред нас като научно звено задачата да увеличим адаптивността и устойчивостта към екстремно ниски температури с подходящи състави на нашите листни торове и промяна в технологията за отглеждане на есенниците.

Каква ще бъде вашата програма при пшеница и ечемик през пролетта на 2020 г?

Отново залагаме на добре проверени и отработени от години схеми на приложение. За бърз и мощен старт на посевите, както и за ликвидиране на заболявания настъпили през зимния период препоръчваме да се третира с Акрамет Класик веднага след първите признаци на подновяване на вегетацията през пролетта. Това ще осигури превенция от листни въшки и гъбни заболявания за период от 25-30 дни, както и бурно развитие на посевите. Третирането е част от борбата с разпространителите на вируси и вирусните заболявания при пшеницата и ечемика листни въшки и цикади. Доза 300-350 г/дка. Това третиране може да се извърши само с Акрамет Класик  или да се комбинира с широкоспектърен фунгицид. Фунгицидът може да се намали до 60-70% от дозата или да се използва в пълна доза по преценка на земеделеца. 

Нашият дългогодишен опит е доказал, че защитата от заболявания при пшеницата през пролетта при голямо разпространение на гъбните заболявания,  трябва да се раздели на три периода по 30 дни, което означава три пръскания.

Двете от тях могат да се направят само с Акрамет Класик съответно в дози 300-350 и 400 г/дка, но третото около 20-25 май трябва да бъде с фунгицид от висок клас – стробилуринов. Това е схема при висок натиск от заболявания, което се случва рядко. При пшеницата и ечемика до фаза изкласяване и преди цъфтеж имунитета работи интензивно и може да осигури устойчивостта към гъбни заболявания, но след цъфтежа активността му пада значително и тогава може растенията да заболеят от ръжди, септориоза по класа или фузариоза. Броят на пръсканията зависи от интензивността на ситуацията с гъбните болести, но трябва да се отчита, че превенцията и при фунгицидите и при Акрамет е до 30 дни. Трябва да се използват пълноценно свойствата на Акрамет Класик като имуномодулатор и способността му чрез растителния имунитет да атакува гъбни заболявания и насекоми. Комбинацията между имунна и химична защита е сигурна и трудно преодолима преграда. Особено силна и ефективна е комбинацията между Акрамет Класик и стробилуриновите фунгициди, както срещу заболяванията, така и върху добивите.

Всичко това се доказа за втора поредна година при независимите изпитания на Акрамет Класик в Института по земеделие гр. Карнобат.

Изпитанията доказаха за пореден път, че много трябва да се внимава с подбора на химичната растителна защита и че Акрамет Класик и подобни имунотехнологии са надеждна алтернатива и допълнение. Колкото повече се товарят растенията с химични препарати, толкова резултатите са по-слаби. След неправилното торене, грешния подбор и неправилните комбинации на хербициди с други РЗ препарати или листни торове, са следващата причина за загуба на добив и загуба на вложени средства. От години една от основните ни грижи е да предпазим нашите клиенти от такива грешки. Затова комбинирането на Акрамет Класик с РЗ препарати е предварително тествано за съвместимост и фототоксичност.

Какви схемите на приложение на Акрамет Класик препоръчвате?

Икономична – Първо третиране - 300 г/дка Акрамет Класик заедно с хербицида за широколистни плевели намален задължително с 30% - Секатор, Дерби, Гранстар Супер или други хербициди на база трибенурон метил; Второ третиране – фаза изкласяване самостоятелно или заедно с инсектицид – 350-400 г/дка. След 20 май се третира с мощен стробилуринов фунгицид. Доказано е, че до фаза цъфтеж Акрамет Класик може да осигури растителната защита чрез растителния имунитет  срещу всички заболявания на предходните фази на развитие и то с лечебен ефект съпоставим с този на фунгицидите. Той е в състояние да преодолее заболяване като паразитното полягане, считано за нелечимо, брашнеста мана, септориоза по листата, кореново гниене и ръжди в начален етап. Тази схема на приложение препоръчваме на фермери вече работили с Акрамет Класик и познаващи възможностите му. За земеделци тепърва започващи с употребата на Акрамет препоръчваме  схемата да се проработи на малка площ, а върху основните площи Акрамет да се използва като антидот.

Акрамет като антидот – прилага се 5-7 дни след хербицид и фунгицид за преодоляване на стреса от химичните средства за РЗ. Второ третиране – след изкласяване, заедно с инсектицида в доза 400 г/дка. Схемата се препоръчва при липса на информация за съвместимост на Акрамет с продуктите за РЗ. Тук може да се направи комбинация между хербицид против широколистни, хербицид против житни и фунгицид. Тази комбинация се прави само с хербициди, съдържащи антидот -  Секатор, Дерби, Гранстар Супер. Противожитните хербициди съдържат такъв. Въпреки това дозите на двата типа хербициди трябва да се намалят с около 15%. След 5-7 дни се третира с Акрамет Класик. Не препоръчваме използването на хербициди само на базата на сулфанилурея, без антидот, поради опасност от повишена фитотоксичност. Ако това се случи по невнимание, се третира с Акрамет Амино. Третото третиране също трябва да е със стробилуринов фунгицид около 20 май.

Акрамет Класик е съвместим с всички групи фунгициди и с инсектициди от пиретроидната група.

Препоръчваме да се използва синергизма на Акрамет към инсектициди, чрез което се увеличава значително срока и силата им на действие. За предпочитане е инсектицидите да са комбинирани – контактна и системна съставка от типа на Нуреле, Агрия 1050, Терагард, Циперфос.

Трябва да се има предвид, че действието на някои системни фунгициди е свързано с растителния имунитет. Пробивите в действието им и появата най-вече на ръжди значително преди края на периода на превенция означава, че е налице значителен дефицит на определени елементи в почвата и следва да се направи подробен почвен анализ.


Интервю на София Белчева, © 2020 Агро Клуб - Selo.bg
 

 • Акрамет Ултра
  28.02.2020 г.
  9750
  Имунна защита за маслодайна роза и лавандула с българския имуномодулатор Акрамет (ВИДЕО)
  Торенето и растителната защита на основата на естествения имунитет на растенията ще намира все по-голямо приложение в земеделското производство. Европейската аграрна политика ясно поставя като приоритет...
  Виж повече
 • пшеница, обработвана с имуномодулатори Акрамет
  23.09.2019 г.
  43643
  Българска компания изпревари световни гиганти в сферата на агрохимията
  * на снимката: площи с пшеница, третирани с имуностимулатори Акрамет.  Българското земеделие е залято от какви ли не вносни търговски марки, които продават агрохимикали, семена и препарати, създаващи...
  Виж повече