Търсене

Близо 200 стопани получиха субсидии за хуманно отглеждане на животни по мярка 14

18.06.2020 г.
8948
Държавен фонд Земеделие съобщи, че е преведен втори транш към земеделски стопани по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.  Средствата в размер на 1 809 128 лева са изплатени на 194 животновъди, кандидатствали по мярката. Заедно с разплатените на 4 юни пари, общият размер на плащанията по мярката достигна близо 4,5 млн. лв. (4 477 423 лева)  изплатени на общо 441 земеделски стопани.

Общо 642 фермери са подали документи за подпомагане по мярката за хуманно отношение за 2019 г. Финансовата помощ на останалите одобрени кандидати ще се изплаща поетапно след приключване на всички проверки, допълват от ДФЗ.

Обработката на подадените заявления се извършва децентрализирано – на регионално ниво. Земеделските стопани – кандидати по мярка 14, могат да получат допълнителна информация за проектите си в областните дирекции на фонда (Отдел РРА - РА). 

Мярка 14 има за цел да осигури по-добър здравен статус на животните и да подобри хигиената при тяхното отглеждане. Субсидиите следва да компенсират частично или изцяло земеделските стопани за направените от тях допълнителни разходи, свързани с отглеждането на едрите и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ).

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg

 

 • крави
  04.06.2020 г.
  9087
  Започнаха плащанията по мярка 14 Хуманно отношение към животните
  Държавен фонд Земеделие преведе близо 2,7 млн. лева (2 668 295 лв.) на 247 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Общо 642 фермери подадоха...
  Виж повече