Търсене

Близо 132 млн. лв. са изплатени на бенефициенти по мярка 6 на ПРСР

Близо 132 млн. лв. са изплатени на бенефициенти по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за програмния период 2014-2020 г. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева в с. Певец, Община Търговище, по време на събитие от кампанията „Супер фермер“, съобщиха от Министерството.

По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 са сключени общо 2108 договора по двата приема. Договорени са 103 млн. 71 хил. лв. и са изплатени над 77 млн.  641 хил. лв.  

Лозанова уточни, че в края на месец февруари е увеличен бюджетът по подмярка 6.1 с допълнителни 12,9 млн. лв. По този начин се създава възможност за сключване на над 260 нови договори. Подпомагането, което ще получи всеки един от тях, е в размер на 25 хил. евро. 

По подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 са сключени 1907 договора. Договорени са 55 млн. 946 хил. лв. и са изплатени са 54 млн. 320 хил. лв., съобщи още Лозанова.


© 2020 Село - Selo.BG