Търсене

Биофермерите, неполучили субсидии за 2019 г., да коригират данните си в биорегистъра

08.06.2020 г.
8703
Биопроизводителите, които не са получили субсидии за Кампания 2019 г. по мярка 11 „Биологично земеделие”, трябва да влязат в контакт с контролиращите лица, да проверят заредените данни в биорегистъра и при необходимост да ги коригират. След последващи проверки за наличие на липсващите данни в биорегистъра, Държавен фонд Земеделие ще прекалкулира и оторизира субсидиите на изрядните кандидати, съобщават от институцията.

Миналата седмица 3 177 биопроизводители получиха над 35,6 млн. лв. за Кампания 2019 по мярка 11 биоземеделие. На близо 400 кандидати обаче, субсидията бе редуцирана поради открити несъответствия между декларираните данни и въведената информация от контролиращите лица в биорегистъра на Министерството на земеделието. Над 200 от тези биостопани останаха без преведени средства, защото не спазиха основния си ангажимент - до 30 октомври на петата година от ангажимента си да представят писмени доказателства за произведената от тях продукция или сертификат. От Фонд Земеделие обръщат внимание, че са проведени множество срещи със сертифициращите фирми и представители на биологичните асоциации, инициирано е удължаване на срока в наредбата за издаване и предоставяне на биологичните сертификати и ДФЗ е напомнящи писма на всички кандидати.

От Фонд Земеделие призовават всички кандидати по схемите и мерките на директните плащания, и най-вече бенефициентите по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 да се регистрират в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ „Земеделие“. Там всеки може да получи своевременна справка по всички въпроси, свързани с възникнали казуси и с поети ангажименти.

СЕУ е достъпна след индивидуална регистрация. Ако кандидатът няма създаден профил е необходимо да подаде заявка за регистрация на потребител, след което да се яви в Областна дирекция на ДФЗ – РА за да се идентифицира и достъпът му да бъде активиран.

До момента в СЕУ са регистрирани 19 792 земеделски стопани, от които 8 271 са станали потребители от началото на 2020 г. По време на активния период за очертаване на площите за Кампания 2020 ежедневно постъпваха около 100 запитвания на ден, на които експертите от директните плащания или от звено ИСАК, отговаряха своевременно - в зависимост от естеството на запитването.

При влизане в СЕУ кандидатите на ДФЗ могат да се запознаят с разработените помощни указания: „Ръководство за работа“ и „Видео ръководство за работа“. Те са поместени в основното меню на сайта „Обратна връзка и помощ“, където се намира и подменюто „Въпроси и мнения“.

Актуална информация по мярка 11 "Биологично земеделие" може да бъде получена и на горещия телефон - 02/81 87 203.

© 2020 Село - Selo.BG

 • овощна градина
  02.06.2020 г.
  10871
  Над 35, 6 млн. лева са наредени по сметките на биопроизводителите
  Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 35,6 млн. лв. (35 638 797 лв.) по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. Най-очакваните плащания постъпиха по сметките на 3 177 земеделски стопани с...
  Виж повече