Търсене

БАБХ ще глобява търговци, които рекламират в сайтовете си препарати с хлороталонил

19.05.2020 г.
9562
Във връзка с публикацията на Село за рискове за здравето на механизатори, а също и натравяне на животни от продължаваща продажба и пръскане с популярни агрохимически препарати, съдържащи хлороталонил, БАБХ отговори официално:

Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/677 на Европейската комисия (ЕК) от 29.04.2019 година за неподновяване на одобрението на активното вещество хлороталонил, държавите членки отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи хлороталонил като активно вещество, не по-късно от 20.11.2019 г. Всеки гратисен период, предоставен от държавите членки в съответствие с чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, е възможно най-кратък и изтича не по-късно от 20.05.2020 г.

В изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/677, Българска агенция по безопасност на храните е отнела разрешенията на всички продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество хлороталонил, считано от 20.11.2019 г., със заповеди на изпълнителния директор на БАБХ, издадени на 10.10.2019 г.

За продуктите е определен гратисен период за продажба и употреба на съществуващи количества до 20.05.2020 г., съгласно Регламента.

На част от продуктите, съдържащи хлороталонил, разрешения са отнети дори по-рано, съответно със Заповеди от 2017 и 2019 г. във връзка с други Регламенти на Комисията за неподновяване на одобрението на активните вещества пикоксистробин и пропиконазол.

Българска агенция по безопасност на храните поддържа на своята интернет страница актуална информация относно издадените и отнети разрешения на продуктите за растителна защита (Начало - Документи – Законодателство - Заповеди - Дирекция "Продукти за растителна защита, торове и контрол"). Като компетентен и контролен орган относно продуктите за растителна защита, БАБХ, чрез своите областни дирекции по безопасност на храните, извършва контрол върху пускането на пазара, рекламата, търговията и употребата на продукти за растителна защита, включително тематични проверки, във връзка с прекратени разрешения. При констатирани нарушения се налагат санкции за неспазване на разпоредбите на Закона за защита на растенията (ЗЗР). Глобата за физическо лице е между 1000 и 3000 лева, а санкцията за юридическо лице е между 2000 и 5000 лева, се казва още в позицията на БАБХ.