Меню

Анализ показава мрачната реалност на млечното ни говедовъдство (ВИДЕО)

29.10.2019 г.
115311
По-ниско производство на краве мляко, по-малко животни, ниска средна млечност, фалити на малки и средни кравеферми с до 50 животни и окрупняване на млечни кравеферми - това накратко са изводите от Анализ на Министерството на земеделието, храните и горите по отношение на производството на сурово краве мляко през миналата година.  

През 2018 г. в страната са добити 872 596 хил. литра краве мляко (88% от общото производство на мляко за годината), със 7,2% под нивото от предходната година, вследствие на редуциране на поголовието от млечни крави. 

Към края на годината общият брой на млечните крави намалява със 7,1% на годишна база. Най-осезаем спад е налице при малките и средни стопанства с до 50 млечни животни, които, поради сравнително по-неефективно производство, изпитват и повече затруднения при привеждане на фермите в съответствие с изискванията за добив на качествена млечна суровина. Едновременно с това, продължава и тенденцията на пренасочване на част от стопаните от млечно към месодайно говедовъдство, като броят на кравите за добив на месо бележи ръст от 10,5% спрямо 2017 г. 

В същото време, фермите със 100 и повече млечни крави нарастват с близо 6%, а броят на отглежданите в тях животни – с 8%. Така, средният размер на стопанствата достига 12 млечни крави (10,5 към края на 2017 г.), като вече 82% от всички млечни крави се отглеждат в стопанства с 20 и повече животни.

Ниска средна млечност 

Средно за страната, през 2018 г. млечната продуктивност от крава се запазва на нивото от предходната година – около 3,73 хил. литра. Липсата на напредък по този показател може да се обясни с все още преобладаващия дял на стопанствата с малък и среден размер, където има слабости по отношение на породния състав и начина на отглеждане на животните. 

В големите пазарни стопанства, отглеждащи над 200 млечни крави, средната млечност достига 6 хил. литра, в резултат на прилаганото пълноценно хранене, провеждането на селекция и модернизирането на производствения процес.

Макар и с по-бавни темпове, тенденцията на редуциране на поголовието на млечните крави, основно за сметка на отпадане на част от дребните стопанства и увеличение на кравите за месо, вероятно ще продължи и през 2019 г. От друга страна, с постепенното уедряване на фермите може да се очаква известно повишение на средната млечна продуктивност. Така, производството на краве мляко през 2019 г. се предвижда да възлезе на около 845 млн. литра.
© 2019 Агро Клуб - Selo.bg

 

  15.10.2019 г.
  120675
  Тодор Арбов: Основният проблем на говедовъдството ни са субсидиите на глава! (ВИДЕО)
  Най-големият проблем за сегашното състояние на говедовъдството са субсидиите, които се плащат на глава - кравата трябва да остане жива само до края на годината и човекът си получава субсидиите. Коментар пред...
  Виж повече
  Михаил Михайлов НСГБ
  14.10.2019 г.
  114927
  Михаил Михайлов: НСГБ: Млечното ни говедовъдство е в криза! (ВИДЕО) 
  Поне 7 говедовъдни ферми в Ямболски регион се разпродават в момента заради ниската изкупна цена на млякото. Това са средни ферми между 40 и 100 крави, съобщи пред Село изпълнителният директор на...
  Виж повече
  Внос на сухо мляко
  16.07.2019 г.
  30947
  Само за 4 месеца България е внесла 2 376 тона сухо мляко
  Само за първите 4 месеца на 2019 България е внесла 2 376 тона сухо мляко, като с тези обеми се нарежда в класацията на най-големите потребители на сухо мляко в Европа, изпреварвайки Унгария, Чехия, Гърция,...
  Виж повече
  прогнози за пазар на мляко
  25.04.2019 г.
  2554
  Какви са прогнозите за развитие на млечните ферми и пазара на мляко?
  Около 14 милиона млечни ферми ще прекратят производството си по света до 2030 г. В същото време световното производство на мляко ще се разраства и нови играчи ще стават все по-силни на пазара на млечни...
  Виж повече