Меню

Акциите на Зърнени храни България АД с водещ ръст на БФБ

Акциите на Зърнени храни България АД отбелязоха водещ ръст в търговията на Българската фондова борса през вчерашния ден. 

Най-печелившата компания бе именно Зърнени храни България АД, след като акциите на дружеството поскъпнаха с 2%. Корадо-България отчете ръст в цената на книжата си с 1,5%, а „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – с 0,8%.
Най-много от стойността на акциите си загуби Неохим - 9,3%. Акциите на Софарма АД и на Доверие Обединен Холдинг АД поевтиняха съответно с 2,9% и 2,5%. 

Зърнени храни България” АД е акционерно дружество, възникнало през 2007 г. чрез сливане на осем дружества: “Слънчеви лъчи България” АД, гр. София (публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа), “Зърнени храни трейд” АД, гр. София, “Бек интернешънъл” АД, гр. София, “Зърнени храни – Вълчи дол” АД, гр. София, “Зърнени храни Балчик” EАД, гр. София, “Зора” АД, гр. Русе, “Прима агрохим” ЕООД, гр. Добрич и “Химимпорт агрохимикали” ЕООД, гр. София. В резултат на сливането всички активи и пасиви на дружествата преминават към новоучредено дружество “Зърнени Храни България”АД, явяващо се техен универсален правоприемник.

Оборотът на регулирания пазар достигна 1,098 млн. лв. след сключени 117 сделки с 29 емисии. Най-голям оборот мина по позицията на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ – 562,9 хил. лв. или 51% от общия оборот, след сключени 23 сделки. В две сделки бяха прехвърлени книжа на Еврохолд България за 345 хил. лв.