Търсене

Агро секторът на Запад въвежда промени заради Covid 19. Темата за субсидии е водеща в България

05.08.2020 г.
8465
Глобалната пандемия от разпространението на Covid 19 доведе до редица промени в икономиките на различните държави, като най-активни са те в Западна Европа и САЩ. 

Най-съществените промени в агробизнес и хранителния сектор са свързани с инвестициите в дигитализация и автоматизация, което е пряко свързано и със съкращаването на персонал.  Оказа се така, че пандемията ускори един процес, който щеше да се случи в рамките на 10-15 години.

Най-бързи мерки взима т.нар. ХоРеКа сектор, който пострада най-силно. Така между доставчиците на агро храни - ферми, складове за търговия на едро и от друга страна - ресторантите и магазините, вече се поставят нови правила и технологии за работа.

Инвестира се в дигитални решения и нов софтуер, който да позволява извършване на поръчки, спедиция и контрол на веригите на доставки изцяло онлайн. Освен това, компаниите в агробизнес и хранителния сектор масово инвестират в системи за автоматизация, които да не доведат до срив в бизнесите и производствата при повторна ситуация или удължаване на съществуващата.

В България темата за инвестиции в дигитализация, софтуер, машини за автоматизация и създаването на бизнес модели, които не са силно зависими от работната ръка - изглежда далечна. Тук се говори вече 20 години едно и също - субсидии, проекти, компенсации, държавна намеса в пазара!

Добре, нека има финансово подпомагане чрез субсидии, нужни са, но паралелно с това трябва да се прилагат и нови технологични решения, както във веригите на доставки, така и срещу климатичните аномалии, които тепърва ще се засилват. Иначе все ще догонваме последния вагон на влака...

© Село