Меню

Агростатистика: Отглеждаме повече овце и кози в по-малък брой стопанства

13.12.2019 г.
6438
Тенденцията от последните години за уедряване на фермите със селскостопански животни в България важи с пълна сила и за овцевъдния сектор. Отглеждат се повече овце, но в по-малко на брой стопанства. Към края на 2018 г. броят на стопанствата, отглеждащи овце и овце-майки намалява с по около 21% спрямо година по-рано.

Същевременно, средният брой овце в стопанство нараства с 30,4%, достигайки 62,2 броя, а този с овце майки – с 29,6%, до 51,8 броя. Според данните на Агростатистиката към края на 2018 г. .в страната се отглеждат общо 1 350 033 броя овце, което е леко повишение спрямо година по-рано. Впечатление прави значителният ръст в отглеждането на месодайни овце-майки с 26%. 

Традиционно, овцевъдството е съсредоточено предимно в Южна България, като през 2018 г. там се отглежда около 66% от цялото поголовие. Най-голям брой овце-майки се отглеждат на територията на Южен централен район, следван от Югоизточен и Югозападен райони. От северните райони на страната, водещ остава Североизточният. 

Лекото увеличение на общия брой овце-майки в страната спрямо предходната 2017 г. се дължи на отчетения ръст при стопанствата, отглеждащи 300 и повече овце-майки - с около 24% както на броя на тези стопанства, така и на животните в тях. При останалите размери стопанства се наблюдава спад, най-значителен при овцефермите с до 9 броя овце-майки, които намаляват с 30,2%, а животните в тях – с 25,8%.  

По отношение на козевъдния сектор се отчита повишение на животните с близо 6% за година - като в края на 2018 г. козите в България са 271 734 бр. Стопанствата, отглеждащи кози общо и кози-майки намаляват спрямо предходната година. Така, средният размер на стадата с кози общо нараства до 22,5 броя, а този на стопанствата с кози-майки – до 19,6 броя.  Чувствително увеличение се наблюдава при големите ферми, отглеждащи 100 и повече заплодени кози – с 49%, като броят на животните в тях е с 23,9% повече на годишна база. Останалите категории стопанства и животни в тях намаляват. 

 Козевъдството е концентрирано в Южна България, като през 2018 г. там се отглеждат над 64% от козите. Водещ остава Югозападен район с близо една трета от общия брой кози. От северните райони, с най-голяма численост на козите се отличава Северозападен район. 


© 2019 Село - Selo.BG

  говедовъдство
  11.12.2019 г.
  6822
  Тенденцията към окрупняване на фермите за говеда и биволи продължава 
  През 2018 г. се запазва тенденцията на намаление на броя на стопанствата, отглеждащи селскостопански животни - говеда и биволи, главно за сметка на отпадане на част от дребните стопанства. Процесът на...
  Виж повече
  проф. Цонка Пеева
  17.10.2019 г.
  121946
  Проф. Цонка Пеева: По-голямото стадо от биволи е по-рентабилно! (ИНТЕРВЮ) 
  Биволовъдството в България е представено единствено от породата Българска Мурра, която сме създали в продължение на 40 г. чрез кръстоска на Български бивол с породата Мурра от Индия. Имаме много добри...
  Виж повече
  Михаил Михайлов НСГБ
  14.10.2019 г.
  114907
  Михаил Михайлов: НСГБ: Млечното ни говедовъдство е в криза! (ВИДЕО) 
  Поне 7 говедовъдни ферми в Ямболски регион се разпродават в момента заради ниската изкупна цена на млякото. Това са средни ферми между 40 и 100 крави, съобщи пред Село изпълнителният директор на...
  Виж повече