Търсене

Николай Вълканов: Агросекторът да се обяви за критичен за националната сигурност!

Селското стопанство е ключов сектор за държавата и в създалата се криза вследствие на епидемията от коронавирус, от изключителна важност е да се обезпечи производството и преработката на храни. Това каза пред Село един от водещите анализатори в агросектора Николай Вълканов от ИнтелиАгро. В този смъл много важно да се гарантират доставките на ветеринарно-медицински продукти, торове, препарати за растителна защита, семена. “Защото именно от тази обезпеченост зависи до голяма степен изхранването”, посочи Вълканов.

Анализаторът предлага няколко конкретни, но много важни мерки, които държавата в лицето на Земеделското министерство и правителството, трябва да предприеме, за да се обезпечи работата на селскостопанското производство, като подчертава, че за осъществяването им не са необходими допълнителни разходи или лишаване от съществени приходи:

Агросекторът трябва да се обяви за критичен за националната сигурност, т.е. такъв, който е длъжен да продължи работа, независимо от предприеманите мерки за ограничаване разпространението на коронавирус. Тук Вълканов прави уточнението, че към списъка би трябвало да се включат още преработката, доставката и търговията на храни, ветеринарните служби и производството на медикаменти, фуражи и добавки за животновъдството, производството на торове, фармацията, водоснабдяването и електроснабдяването, ИТ и комуникации, всички държавни служби свързани с опазване сигурността, здравето и обществения ред, тези, управляващи програми за помощи и подкрепа на уязвими групи от населението и други.

Да се обезпечи работата на поддържащите индустрии и услуги, като напр. ветеринарни, производство и доставка на торове и препарати и пр.

Много е важно да се осигури предвидимост. Това означава държавата да изпълни всички свои ангажименти към бизнеса, свързани с плащания както по линия както на европейските фондове така и на националния бюджет и то по начините и в сроковете, предвидени от закона и действали досега.

Кампанията за подаване на заявления за подпомагане трябва да протече в срок.

Временно трябва да се преустанови практиката на временните трудови договори за сезонните работници и те да се наемат свободно от производителите през настоящата година.

Според Николай Вълканов тези мерки ще обезпечат спокойната работа на бизнеса и продоволствената сигурност на населението в рамките на идващите месеци.
 

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg
 

 • COVID19
  19.03.2020 г.
  10629
  Фермерство в условията на COVID-19: Как работят животновъдите и земеделците?
  В условията на извънредно положение заради коронавируса COVID - 19 много хора си останаха вкъщи, много бизнеси бяха принудени да спрат, но работата на животновъдите и земеделците продължава. Как работят...
  Виж повече
 • продоволствена сигурност
  13.03.2020 г.
  9477
  Коронавируса показа спуканата продоволствена сигурност на България
  Разпространението на пандемията от коронавирус и неадекватното поведение, както на политици, така и на общество поставя под риск цяла България. Умуването в продължение на дни, дали да има строги мерки, а...
  Виж повече