Меню

Агропрогноза за януари 2020 г.: Критични температури за част от есенниците

30.12.2019 г.
7970
Високите декемврийски температури удължиха вегетацията на есенните посеви. Вследствие на наднормените температури, част от късно поникналите зимни житни култури в Западна България (агростанците Кнежа, София, Кюстендил) формираха 2-3 лист.
 
През януари агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и над климатичните норми, които ще поддържат в покой есенните посеви и трайните насаждения. Зимните житни култури ще встъпят в най-студения месец от годината в различно фенологичното състояние - следствие от продължителното есенно засушаване и закъснелите сеитби. Значителна част от посевите ще зимуват във фаза трети лист. Във фаза братене, подходящата фаза за зимуване, са голяма част от пшеничните посеви в Източна България, Силистра, Главиница, Царев брод, Долни Чифлик, Ямбол, Карнобат. Неукрепнали, във фаза поникване и начално листообразуване са част от късно засетите, през ноември, зимни житни култури на места в Дунавската равнина, агростанциите Николаево, Павликени.
 
Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ:
 

Прогнозираните минималните температури през месеца, до минус 15оС, в условия без снежна покривка и при по-продължително задържане, ще бъдат критични за зимните житни култури, които не успяха да встъпят във фаза братене през есенната си вегетация. Тези стойности за критични и за изостаналите в развитието си посеви със зимна рапица, които вследствие есенното засушаване не формираха розетка (от 7-8 листа) – фаза, в която растенията успешно зимуват.   

 Очакваните валежи през януари, около и под нормата, ще увеличават  почвените влагозапасите в 50cm и 100cm слой. В началото на зимата в по-голямата част от страната нивото на влагозапасите в еднометровия почвен слой  е необичайно ниско за сезона. На места в Западна България, агростанците Кнежа, Кюстендил и в част от източните райони, агростанциите Разград, Сливен, то е под 65% от пределната полска влагоемност (ППВ).
 
През януари по-подходящи условия за провеждане на зимни резитби в лозовите и овощните масиви ще има през втората половина от месеца.

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg