Търсене

Агропрогноза за юни: Неустойчиво време, с чести валежи

04.06.2020 г.
8759
Неустойчиво време с чести валежи прогнозират агрометеоролозите от НИМХ за месец юни. 

През повечето дни от първото и второто десетдневие на юни агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. В началото на месеца развитието на земеделските култури протича с по-забавени темпове, при поднормени температури. До средата на първото десетдневие на много места в страната се прогнозират валежи, подобрение на почвените влагозапаси в 50 см слой и на условията за вегетацията на пролетните култури. 

Падналите валежи в края на май и очакваните - в началото на юни се оказват твърде закъснели за есенните посеви на много места в Източна  България, при които репродуктивните фази от развитието им протичаха при задълбочаващ се дефицит на почвена влага. В голяма част от източните райони се прогнозират силно редуцирани добиви, а на места преждевременно пожълтелите посеви, с недобре озърнени класове, няма да бъдат реколтирани. 

След хладното за сезона време през втората половина от първото десетдневие се прогнозира подобрение на топлинните условия. През десетдневието при зимните житни култури във високите полета ще протича наливане на зърното. В полските райони при пшеницата ще се наблюдава млечна зрялост, а в края на десетдневието на места - и начало на восъчна зрялост. През междуфазния период наливане на зърното - млечна зрялост сериозни повреди по пшеницата  нанасят ларвите на вредната житна дървеница. През този период пшеничните посеви трябва да се обследват за наличие на вредителя и при плътност над прага на икономическа вредност е необходимо своевременно  третиране. 

В началото на второто десетдневие при ечемика в полските райони ще се наблюдава масово восъчна зрялост, при рапицата - фаза узряване.

През втората половина на юни развитието на земеделските култури ще протича с по- ускорени темпове. В края на второто и началото на третото десетдневие при пшеницата ще се наблюдава масово фаза узряване.

До края на юни част от пролетните култури ще встъпят в репродуктивни фази от развитието си: при слънчогледа  ще се наблюдава начало на фаза цъфтеж, а при по-ранните хибриди царевица - изметляване и цъфтеж на метлицата.

Прогнозираното неустойчиво време през юни, с чести валежи, ще създава условия за развитието на редица гъбни болести: мани по лозата и зеленчуковите култури, ступясване по овошките и др. През месеца остава повишена вероятността за градушки. След градушка засегнатите овощни и зеленчукови култури при първа възможност трябва да се третират с медсъдържащи фунгициди.

© 2020 Село - Selo.BG