Търсене

Агроминистрите на ЕС: Зелената сделка поставя много високи амбиции към фермерите!

16.06.2020 г.
8603
Стратегиите „От фермата до трапезата“ и за биоразнообразието като част от Европейската зелена сделка, имат прекалено амбициозни цели. Това смятат голяма част от земеделските министри на Европейския съюз. 

На 8 юни министрите на земеделието проведоха видеоконференция, по време на която обмениха мнения относно предложените от ЕК стратегии, както и връзките на тези предложения с бъдещата ОСП, Пакета за възстановяване и бъдещата многогодишна финансова рамка (МФР). Като цяло министрите приветстват стратегиите „От Фермата до трапезата“  и за биологичното разнообразие. 

Мнозинството от министрите, в същото време определиха заложените цели за намаляване на употребата на пестициди с 50%, на употребата на торове и антибиотици с 50%, 10 % от земеделските земи да са с непроизводствени характеристики и някои др. елементи от предложенията като високо амбициозни, а някои - като неприложими.

Те зададоха въпроси свързани с начина на събиране на данни за индикаторите и настояха, че всяка държава членка стартира от различно ниво и това трябва да бъде отчетено при бъдещо целеполагане на национално ниво. ЕК отговори, че бъдещите законодателни предложения ще бъдат съпроводени с оценка на въздействието и че ще се отчитат националните специфики. 

Някои министри изразиха загриженост по отношение на ценовия натиск и други рискове, каещи хранителната обезпеченост, които могат да се предизвикат от целта 25% от обработваемата площ в ЕС да е под биологично земеделие.

По отношение на връзката с процеса на разработване на стратегическите планове за прилагане на ОСП за следващия програмен период, Еврокомисията потвърди, че няма намерение да променя законодателните си предложения за ОСП след 2021 г. и че те са съвместими с целите на стратегиите. Допълни, че ще изработи и изпрати до държавите членки препоръки, касаещи планирането, в съответствие с принципите, заложени в стратегиите. 

В хода на преговорите ЕК ще се придържа към необходимостта от подобрения (като напр. задължително минимално бюджетиране за еко схеми), като се обляга на индивидуален подход за диалог.

Министрите приветстваха неотдавнашното предложение на Европейската комисия за ревизирана Многогодишна финансова рамка 2021-2027 г., което предвижда увеличение на бюджета по ОСП с 26,5 милиарда евро спрямо предложението от 2018 г. Въпреки това, много министри считат, че това увеличение на пакета за земеделие все още не е достатъчно, с оглед на допълнителните усилия, които ще бъдат необходими за земеделските стопани в рамките на Зелената сделка. 

Балтийските държави отбелязаха разочарованието си, че предложението не съдържа допълнителна амбиция по отношение на сближаването на директните плащания в държавите членки.

Комисарят по земеделие и Комисарят по здравеопазване и безопасност на храните настояха, че ролята на фермерите е ключова за успеха на тези стратегии и че ще наблюдават внимателно ефекта на конкретните бъдещи законодателни предложения върху конкурентоспособността на земеделските стопани. По време на видеоконференцията, всички министри поискаха от ЕК повече информация за методологията и принципите на определените целеви стойности в стратегиите, касаещи селското стопанство и представянето на кумулативна оценка на социално- икономическото въздействие от прилагането на стратегиите върху сектора. 

източник: МЗХГ

 

 • 08.06.2020 г.
  13094
  Венцислав Ангелов: Нужна е промяна към устойчиво земеделие, разумна сеитба и торене (ВИДЕО)
  За да се адаптират към условията на трайно засушаване зърнопроизводителите трябва да се ориентират към устойчиво земеделие, разпределение на риска, устойчиви торови и сеитбени норми. Това каза в интервю за...
  Виж повече
 • трактор пред ЕК
  27.05.2020 г.
  8457
  Как европейският агро сектор реагира на стратегиите От фермата до трапезата и Биоразнообразие
  Фермерските лобита и заинтересованите страни настояват за предпазливо отношение към Стратегиите „От фермата до трапезата“ и “Биологично разнообразие 2030“.  Най-голямата...
  Виж повече
 • ОСП
  20.05.2020 г.
  9239
  Земеделие в унисон с природата - ЕК прие две ключови стратегии за агросектора
  Две важни стратегии, пряко свързани с развитието на агросектора, прие днес Европейската комисия. И двете са в съответствие с Европейския зелен пакт (т.нар. Зелена сделка) - Стратегия за биологичното...
  Виж повече